onsdag, april 22, 2009

Kort referat av Hubermans föreläsning om "Social Attention in the Age of the Web"

Jag kom iväg på Hubermans föreläsning, trots allt. Den filmades och spelades in, så jag nöjer mig med ett kort referat och en hänvisning till videon och podcasten (ej ännu uppe, men kommer finnas här).

Huberman började med att att säga att han (och hans kollegor på Social Computing Lab, får man anta) bara gjort "det här" (exakt vad - social attention?) i två år. Fast med tanke på att han tog upp flera papper från 2007 är det nog i underkant... alla labbets papper finns i alla fall här.

Huberman började med att tala om en invertering av innehållsskapande (content creation): förr skapade få och många tog del (per verk), idag skapar många och få tar del (per verk). Medan informationen växer, menade han, är vår totala uppmärksamhet (attention) konstant - och därmed kommer uppmärkamhet (attention) bli en eftertraktad "råvara". Så finns det en uppmärksamhetsekonomi (attention economy), och vad medför den?

Sedan var det i princip en guidad vandring genom ett antal av gruppens papper; en studie av rekommendationsnätverk - koppling mellan rekommendationer och inköp - på Amazon (Leskovec et al, 2007). Studien visade väldig snygga illsutrativa skillnader (se fig 3) mellan rekommendationsnätverket för en medicinsk lärobok (glest, många icke sammanhängande smånät) och motsvarande nätverk för en japansk mangabok (otroligt tät graf med ett fåtal noder). Fan community-effekt, måhända?

De har också studerat ca 30000 rekommendationer på Digg (Wu et al 2007), och kollat på hur de är fördelade - uppenbarligen följer de vad Huberman kallade en "stretched exponential" dvs populariteten/nyhetsvärdet dör ut med tiden (självklart). En historias "halveringstid" är inte mer än 69 minuter, på Digg - mycket snabbare än t ex YouTube.

Härnäst kom en studie som visade att en länks placering spelar roll för dess popularitet (högre upp är bättre). Två olika mått användes, och det gav upphov till en algoritm som Huberman et al tillämpat för att dynamiskt konfigurera webbsidor för att maximera uppmärksamheten de får. (Missade tyvärr vilken ref det var)

Sista egentliga studien var en undersökning av YouTube-användare och deras videor (Wu et al, 2009). Uppenbarligen bli kvaliteten bättre för varje video någon gör, men sannolikheten att den blir en "smash hit" sjunker drastiskt. Detta har kallats "the persistence paradox"; varför hänger folk kvar och fortsätter göra videor när de skulle ha större chans att lyckas med att t ex vinna lotteriet? (För att det är kul, skulle jag gissa, och för att många faktiskt inte bryr sig om vad (jättemånga) främmande människor tycker lika mycket som de bryr sig om vad (de förhållandevis få) vännerna tycker). Hubermans förklaring var dock att folk helt enkelt överskattar sina chanser; de tror att de har större möjlighet att lyckas än vad de faktiskt har.

Han slutade med att dra vad som antagligen är en av hans huvudteser: att ju fler som producerar innehåll, desto viktigare kommer formen det presenteras i att vara - tonvikten kommer skifta (och har redan skiftat) från innehåll till stil.

tisdag, april 21, 2009

ACCESS Distinguished Lecture Series: Social Attention in the Age of the Web, Prof. Bernardo Huberman, HP Labs

Imorgon onsdag den 22/4 kommer Bernardo Huberman från amerikanska HP Labs hålla en föreläsning som ser ut att bli mycket intressant - i alla fall för den som är intresserad av medskapandekultur och internet:

Social Attention in the Age of the Web


The past decade has witnessed a momentous transformation in the way people interact, create and exchange information. Content is now coactively produced, shared, classified, and rated on the Web by millions of people, while attention has become an ephemeral and valuable resource that everyone seeks to acquire. This talk will describe our research on the dynamics of attention, how it plays a crucial rule in the generation of content, and the roles that popularity and novelty play in eliciting attention in the Web.

Date & Location: 22/4, 13.15. Lecture hall E1, Lindstedtsvägen 3, KTH.

Biography: Bernardo A. Huberman is a Senior HP Fellow and director of the Social Computing Lab at HP Labs, which focuses on the interaction of social behavior and Information Technology. He is also a Consulting Professor of Physics at Stanford University.

Huberman's main research focus is on the relationship between local actions and the global behavior of large, distributed systems. Areas of exploration include distributed knowledge, social organizations and the economics of attention. Earlier he worked on economic mechanisms for resource allocation and the truthful revelation of personal preferences.

Having started as a condensed matter physics, he spent several years working on the statistical mechanics of low dimensional systems and non-linear dynamics. He also worked on chaos in condensed matter physics and the scaling properties of chaotic systems in the presence of noise. His transition to the world of information science and computers was started by his simulations of large societal dynamics inside organizations.

Huberman is a Fellow of the American Physical Society, a Fellow of the American Association for the Advancement of Science (AAAS), a former trustee of the Aspen Center for Physics and Fellow of the Japan Society for the Promotion of Science. He has been a visiting Professor at the Niels Bohr Institute in Denmark, the University of Paris, and Insead, the European School of Business in Fontainebleau, France. He has also received the CECOIA prize in Economics and Artificial Intelligence and IBM Prize of the Society for Computational Economics.


Intressanta artiklar av Huberman:
Social networks that matter: Twitter under the microscope (Huberman et al, First Monday 14(1), 2009)
Crowdsourcing and attention (Huberman, IEEE Computer 41, 2008)
Popularity, novelty and attention (Huberman, Proceedings of the 2008 ACM
Conference on Electronic Commerce, 2008)

onsdag, april 08, 2009

Öppen föreläsning: Lämna din kropp!

Nästa vecka ordnar Stockholm Brain Institute, som jag tillhör, en öppen föreläsning om kroppsidentitet - hur vet hjärnan vad som är den egna kroppen och var sitter "jaget"? Och hur undersöker man det?

Forskningen bakom har orsakat stora rubriker, senast i början av december med en artikel i PLoS ONE, där Henrik Ehrsson och Valeria Petkova beskrev hur de lyckades få försökspersonerna att uppleva att de i själva verket befann sig i en annan kropp - en skyltdockas - med hjälp av synkronsiserade syn- och känselstimuli. Ehrsson har också publicerat liknande resultat, något tidigare (2007), i Science, och jag var på en föreläsning han höll strax därefter. Mycket intressant, jag rekommenderar det verkligen!

Dag & tid: Torsdagen den 16 april, kl. 18.00-19.00
Plats: Nanna Svartz Auditorium, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Länkar:
NyTeknik testar hur kroppsbytes-försöket känns.
AP-artikel om detsamma (i USAToday).
KI:s nyhetsrelease för PLoS-pappret.
DN Vetenskap