söndag, december 28, 2008

Partystudenter?

Till slut, äntligen och på tiden. Fribeloppet för studenter höjs, och de som slår i taket får inte längre plikta med hela studiemedlet utan bara med bidraget. Åtminstone om den studiesociala kommittén får igenom sitt förslag.

Nuvarande tak ligger på 102500 kr. Det är inte så mycket, om man betänker att taket gäller inkomst innan skatt. Nya taket bli 130000, men det viktigare är det rent principiella i att bara bidraget påverkas av inkomsten (än bättre vore det att pengar som tjänas in mellan terminerna inte räknas in alls, eller att taket helt enkelt togs bort).

En färsk student som kommer direkt från gymnasiet kan få 39100 kr om hon börjar studera i vår. Har hon till exempel tre barn kan hon få tilläggsbidrag och lån så att slutsumman kommer upp i drygt 44000 kr, och om hon dessutom inte är fullt så färsk utan född 1980 (som jag) kan hon få som mest 52580 kr. (Tänker du nu "oh, vad mycket extrapengar" vill jag påpeka att extrasumman 13480 kr lite drygt betalar det normala antal semesterveckor (6-7) som föräldrar kan tänkas vilja/behöva/förväntas ta med sina barn, baserat på det synnerligen orimliga antagandet att vår studentförälder klarar sig med normalstudentbeloppet på 1955 kr per vecka. Här räknar vi inte med några betalt lediga röda dagar, för sådana existerar inte för studenter - så i de där 6-7 veckorna är dagar som juldagen inräknade).


Man skulle kunna tänka sig att de här lite äldre och ofta barn/familjeförsedda studenterna skulle förekomma i debatten då och då, med tanke på att de är rätt många. Nära hälften av alla som antogs till universitet eller högskola under 2000-talet var 30 år eller äldre, och ungefär två tredjedelar av dessa äldre studenter var kvinnor (Källan till de här påståendena är SCB:s statistik från perioden 1998-2008, som finns att beskåda i Excelformat - eller omarbetat till matlabdiagram till här till vänster.)

Men inte. Det är ständigt dessa schablonmässiga 20-nånting partystudenter, som antas glassa sig igenom nån lättviktig läskurs med nästintill gratis kurslitteratur, plocka ihop piffigt billiga matlådor för att klara lunchbudgeten och vara friska och glada ända fram till examen. Och som är väl försedda med föräldrars/släktingars/partners ekonomiska understöd om det skulle knipa.

Så ser inte verkligheten ut, förutom för några få. Till att börja med har vi de där besvärliga 12 veckorna per år när man inte får några CSN-pengar alls, och måste försörja sig på annat vis. Bor man dyrare än schablonen - inte alls ovanligt i t ex Stockholm - behöver man pengar till hyra. Blir man sjuk, behöver nya glasögon eller ny dator istället för den som olämpligt kraschat två veckor före inlämningsuppgiften... då behöver man dessutom en buffert under terminen. Har man barn behöver man en sidoinkomst.

(Detta är vad man beräknas lägga pengar på, ungefär - jämfört mellan 1989 och nu)

torsdag, december 18, 2008

Tredje uppgiften och bloggar i P1 idag

Idag kl 12.10 sänder Vetandets värld en intervju med mig om tredje uppgiften, där jag och Kristoffer Gunnartz pratar om forskare, media, kommunikationsbarriärer - och om bloggar, och varför jag tycker att fler forskare borde blogga som ett komplement till att kommunicera med omvärlden via media.

För den som inte hinner lyssna på P1 i julstressen ligger programmet kvar i webbarkivet i 30 dagar - och på webben kan man faktiskt lyssna redan nu.

Kommentarer, följdfrågor, kritik och förslag är väldigt välkomna.

Andra bloggar om , , , , , ,

fredag, december 12, 2008

"Alla gör det ju": oordning och regelbrott smittar

I en omgivning där andra redan har brutit mot normer - genom att till exempel skräpa ned eller klottra - kommer flera göra egna normbrott. Etablerad sanning?

Kanske det, men det har inte testats särskilt entydigt vetenskapligt förrän nu, trots att teorin* ligger bakom stora "nolltolerans"-insatser som den i New York City. I en artikel i dagens Science listar en holländsk forskargrupp resultaten från sex fältexperiment, som alla pekar i samma riktning: oordning och spår av regelbrott i en miljö får fler som vistas där att själva skräpa ner eller begå andra småbrott, som att stjäla pengar från en brevlåda.

Den snygga biten i försöken är att man använt samma miljö både med och utan oordning - klotter trots klotterförbud, utspridda övergivna kundvagnar, felparkerade cyklar, skräp kring en brevlåda, otillåtna fyrverkerier - för att direkt kunna jämföra hur stor skillnaden i ordningsamhet blev. Testen var vardagliga handlingar: slänger du en flyer, som sitter på ditt cykelstyre eller under din vindrutetorkare, på marken? Tar du en genväg genom avspärrat område? Snor du ett kuvert med en synlig sedel, om det hänger ut ur en brevlåda?

* 33% slängde cykelstyres-flyern på marken vid en oklottrad vägg; men hela 69% skräpade ner på samma sätt om väggen hade synligt klotter

* 27% tog en genväg till sin bil genom avspärrat område; men om staketet hade fastkedjade cyklar (trots förbudsskylt) ökade andelen till 82%

* 30% slängde en flyer, som suttit under bilens vindrutetorkare, på marken; men om garaget också hade övergivna kundvagnar gjorde 58% detsamma

* 52% slängde cykelstyres-flyern på marken i ett cykelskjul; men om de hörde ljud från (enligt lag förbjudna) fyrverkerier skräpade 80% ner (=> effekten gäller inte bara synlig oordning)

* 13% av de som gick förbi brevlådan som hade ett utstickande kuvert med synlig sedel stal kuvertet eller sedeln; om brevlådan var nedklottrad/nedskräpad dubblades stöldfrekvensen (25% resp 27%)

Alla försöken utfördes på runt 50 personer (44-77 stycken, beroende på delstudie) jämnt fördelade på båda varianterna; "ordning" respektive "oordning". Effekten av oordning var i samtliga fall statistiskt signifikant eller statistiskt mycket signifikant.

Det ser alltså ut som om det lönar sig att hålla ordning, och att typen av (o)ordning spelar mindre roll än det faktum att den existerar - folks ordningsamhet minskar drastiskt i en miljö där andra inte verkar bry sig om rådande normer, oavsett om det tar sig uttryck i klotter, skräp eller felparkerade cyklar och kundvagnar.

Tänk på det, nästa gång du står i tvättstugan. Eller vid sopsorteringen. För nog är det sannolikt att samma effekter gäller där...

Länkar
Artikeln i Science (pren. krävs)
En halvbra Wikipedia-artikel om Broken Window Theory

Andra bloggar om , , , ,

* Går ofta under namnet "Broken Window Theory" efter en artikel av Wilson och Kelling från 1982.

tisdag, december 02, 2008

Gör om, gör rätt som affärsidé

Det är ovanligt att man ser en artikel byggd runt vetenskapens begränsningar. Om vad man ännu inte vet eller kan göra. Betydligt oftare ser man mer eller mindre långsökta gissningar om vad man kanske kan använda ett visst forskningsfynd till i verkligheten (det är ofta här som forskardelen av läsarskaran tar sig för pannan).

Gissningar som ibland får alldeles för framskjuten plats, eftersom de framstår som bra mycket mer roliga och begripliga än den underliggande vetenskapen. Nyhetsbloggen/-tjänsten Second Opinion har idag en artikel som snabbt och lätt punkterar idén om att sekvenseringen av 80% av mammutens DNA skulle innebära att det snart finns rekonstruerade mammutar ute i djurparkerna - och de gör det genom att låta molekylärbiologen Henrik Brändén rada upp några av de uppenbara problemen.

Att de jobbiga 20 procenten sannolikt är kvar, att steget därifrån till levande cellkärnor är nästintill omöjligt och att det behövs en äggdonator (och en surrogatmor). Att det är riktigt dyrt att finansiera ett sådant projekt. Sånt som torde vara uppenbart för de flesta som har med sig lite modern naturvetenskaplig allmänbildning i ryggsäcken, men inte för den reporter som skrev TT-releasen eller för den redaktör som valde att ta in den i Blekinge Läns tidning (SvD klarade sig bättre). Och sånt som många forskare verkar uppleva inte är särskilt efterfrågat i intervjuer - att ta ner de högtflygande föreställningarna på jorden genom att vara jobbig och kritisk.

Jag gillar Second Opinions affärsidé: "att erbjuda en plats där nyheter kan kompletteras, fördjupas och korrigeras." Antalet rena vetenskapsartiklar på deras sajt är inte jättestort, än, men de tar emot tips ... nästa gång ni hittar nåt vetenskapligt tvivelaktigt i tidningen kan ni väl skicka dem en rad så de ser att det finns ett intresse?

fredag, november 28, 2008

Science om "säkerheten" i smarta resekort (typ SL Access)

Science har en intressant liten nyhetsartikel om datasäkerhetsforskarna som hackade RFID-kortsystemet MIFARE Classic, det som skulle ha blivit SL Access och som tills nyligen användes i bland annat Londons tunnelbana och i Göteborgs lokaltrafik (Västtrafik). Eller, jag hoppas att det är "tills nyligen" och inte "fortfarande", för säkerheten i det verkar vara helt erbarmlig, värre än vad jag trodde när jag läste det lilla som rapporterades i media i somras. Några höjdpunkter:

* "Every time the reader was switched off and on again, it issued the same challenge nonce."

* "Oddly, instead of 32-bit IDs and nonces, the reader would also accept ones 48 bits long. That flaw meant that researchers could set all the bits in the LFSR. It also meant that they could feel out the filter function by changing the bits one by one while keeping everything else the same."

* "Verdult found that if a card didn't reply to a reader's challenge, then the reader sent a 32-bit "halt" command, but it would scramble it. That was a blunder because hackers could strip out the easily guessed message to get the 32-bit stretch of key stream that scrambles it"

Men bara det att företaget bakom tekniken i MIFARE Classic, NXP, försökte belägga forskarna med munkavle - aj. Eller som Bruce Schneier säger i artikeln "only very bad systems rely on secrecy". Den artikel som NXP försökte stoppa presenterades officiellt på 13th European Symposium on Research in Computer Security (ESORICS) i Malaga i början av oktober i år. För att citera en bit av sammanfattningen i ESORICS-artikeln:

"The most serious [type of attack] recovers the secret key from just one or two authentication attempts with a genuine reader in less than a second on ordinary hardware and without any pre-computation. Using the same methods, an attacker can also eavesdrop the communication between a tag and a reader, and decrypt the whole trace, even if it involves multiple authentications. This enables an attacker to clone a card or to restore a real card to a previous state."

Med andra ord, nästan vem som helst med tillräckligt tekniskt kunnande och nån tusenlapp att spendera på internet kan kopiera ditt kort, eller skriva över det. Inte nog med att tekniken används i ett antal stora lokaltrafiksystem, den används även i många företags passerkort. Lyckat.

Länkar
nyhetsartikeln i Science
Computer Sweden alluderar till samma problem
Forskargruppens två artiklar om hur de knäckte MIFARE
Nytekniks rapportering efter ESORICS

Andra bloggar om: , , , , , ,

tisdag, november 25, 2008

fredag, november 21, 2008

Jag och Lisa ska skriva en bok!

Jag och Lisa Förare Winbladh har fått anslag från FORMAS för att skriva en bok om mat med naturvetenskapliga förtecken!

Arbetstiteln är "Molekylär gastronomi i ditt eget kök", och förutom text på papper blir det såklart en blogg där vi kommer dokumentera lite ditt och datt under arbetets gång (den kommer ligga under taffel.se, länk kommer här när bloggen kommit upp).

Det är såklart jättekul att få anslag (och mitt första "egna" anslag), och det ska bli fantastiskt roligt att skriva bok med Lisa, men det som egentligen gör mig allra gladast är att den här typen av anslag över huvud taget existerar - anslag för att föra ut forskning i det allmäna rummet, och helst i samverkan mellan vetenskapsjournalister/informatörer och forskare.

Såhär skriver FORMAS om sin informationsprojekt-utlysning:
"Forskningsrådet Formas lyser ut medel för populärvetenskapliga informationsprojekt inom rådets alla ansvarsområden, dvs. Miljö och natur, Areella näringar, djur och livsmedel samt Samhällsbyggande.

Informationsprojekten ska bidra till att forskningsresultat från Formas ansvarsområden sammanställs, sprids, prövas och diskuteras i olika sammanhang så att de kan påverka samhällsutvecklingen.

Informationsprojekt kan avse till exempel populärvetenskapliga artiklar och publikationer, seminarier och konferenser, film- och TV-produktioner samt webbsidor.

För informationsprojekt krävs inte akademisk meritering och tillhörighet för den sökande. Vetenskapsjournalister och informatörer, gärna i samverkan med forskare, är välkomna att söka. Ansökan kan utformas på svenska. Det finns ingen given summa att söka utan den summa som söks ska stå i proportion till det tänkta projektet och motiveras väl. Syfte, mål, målgrupp samt informationskanal ska tydligt framgå i ansökan."
FORMAS huvudområden är - som påpekas i texten - miljö & natur, samhällsbyggande och areella näringar, djur och livsmedel. Om de följer sitt tidigare mönster är nästa ansökningsdeadline för informationsprojekt nånstans runt månadsskiftet april/maj nästa år. Sitter du på en bra idé, sök!

Länkar
FORMAS
Nyhetsrelease (via Newsdesk, så jag kan twingla länken)

torsdag, november 20, 2008

Webbsökningar avslöjar influensa på väg att bryta ut

När du börjar känna dig sjuk, är det sannolikt första du gör:

1: söker på internet
X: ringer mamma
2: går till doktorn

Jodå, allt fler väljer att använda sökmotorer för att få på om de är sjuka, och i vad. Det innebär att det går att se tecken på annalkande influensautbrott i de högar med söktermer som bland andra Google samlar ihop varje dag - så pass bra att en prognos baserad på söktermer ligger en till ett par veckor före den officiella, sjukvårdsbaserade prognosen.

Det är resultatet som rapporteras i två nyutkomna artiklar; en på Yahoo-data i senaste numret av Clinical Infectious Diseases, en på Google-data i Nature. Genom att studera vilken del av landet söknignen kommer från gör det att göra separata prognoser på till exempel delstatsnivå.

Bild från Google Flu Trends (google.org/flutrends/); söktermsbaserade förutsägelser i blått, data från amerikanska CDC (Centers for Disease Control and Prevention) i gult.

När det gäller sjukdomar med utbrott - epidemier, eller de ännu läskigare pandemierna - kan tidiga åtgärder göra stor skillnad i totalt antal sjuka. Ett par veckors förvarning är mycket värdefullt. Dessutom är sökord enkla och billiga, och ingen behöver förflytta sig fysiskt för att komma åt dem (till skillnad från riktiga medicinska tester). Dessutom är insamlade webbdata aktuella för dagen, till skillnad från "fysiska" medicinska data som det tar nån vecka att samla ihop och analysera.

Däremot kan verkligheten ludda till resultaten mer, när man använder sig av sökningsbaserade prognoser: blotta hotet om en pandemi, kanske ihop med ett par larmrapporter i media, kan få folk över hela landet att börja använda influensa-relaterade söktermer utan att de är sjuka. Något sådant har ju inte inträffat sedan 2003 när datainsamlingen startade*, så det går inte att förutsäga hur väl metoden håller för en sådan anstormning.

Metoden kräver en stor mängd sökdata för att ge bra statistik, så det är oklart hur bra det skulle funka i Sverige, åtminstone utanför storstadsregionerna.

Länkar
Nature News
Google Flu Trends
artikel i Nature (pren. krävs)
tidig version av Natureartikeln, fritt tillgänglig från Google.
artikel i Clinical Infectious Diseases (pren. krävs)

Andra bloggar om , , ,

*För Google:s data. Yahoo:s data sträcker sig från mars 2004.

onsdag, november 19, 2008

Vad är ett representativt urval av bloggar?

Jag har flera gånger blivit ombedd att ge en journalist en lista på bloggtips, nästan alltid på hyfsat renodlade vetenskapsbloggar och ofta med en önskad övervikt på svenska bloggar. Korsar man de två önskemålen är det absolut görbart, det handlar om några tiotal bloggar man har att plocka från.

Då brukar jag fråga mig vad som är ett representativt eller rättvisande urval av bloggar(e). Det är inte helt lätt att svara på. Bara bloggar som jag läser - nej, knappast. Att jag tycker en blogg är bra är inte särskilt informativt i sig, om man nu inte råkar känna mig redan. Bara bloggar som länkar till mig - det vore just snyggt, va? (Fast förvånansvärt ofta är det så jag hittar nya svenska vetenskapsbloggar). Bloggar som jag och mina vänner läser - lite bättre, men fortfarande ett garanterat skevt mått. Bloggar som många läser - antagligen bättre, för det baserar sig åtminstone på fler personer än mig. Fast med tanke på att vetenskapsbloggar är en sån liten del av bloggosfären är sånt svårt att mäta, för statistiken förvrids av de som skriver både om vetenskap och politik. Och av vilken sökmetod man använder. Och av att vissa bloggar har RSS, men inte andra. Plus att man faktiskt missar flera riktigt bra skribenter om man bara går på länkmängd.

I slutänden blir det varje gång något slags kombination - viktat för variation, ämnesbredd och uppdateringsfrekvens den senaste tiden - för det enda man kan göra när man har en mängd dåliga mätmetoder är att ställa dem mot varandra.

Det är så jag väljer data som privatperson. Skulle jag välja data i forskningssyfte skulle jag vara betydligt noggrannare. Skeva data in är dålig forskning ut. Och bortslösade forskningsmedel på vägen (delvis dina och mina skattepengar).

Därför blir jag både ledsen och förbannad när Bo Rothstein läser bloggosfären som fan läser bibeln, och samtidigt pallar upp auktoriteten i sina argument med hjälp av sin forskaridentitet.

Att dra slutsatser från en datamängd på tre punkter (bloggposter) utvalda från tre tidsserier (bloggar) med hundratals punkter vardera, ur en betydligt större mängd av tidsserier (alla nyliberala svenska bloggar) som i sin tur är en delmängd av en mängd (svenska politiska bloggar som är en del av alla svenska bloggar) ... och sedan påstå att dessa slutsatser gäller hela mängden (alla svenska bloggar) är inte OK. Inte ens som privatperson, och absolut inte som forskare. Oavsett sammanhang, oavsett akademisk disciplin.

Att hänvisa till ett par akademiska verk om den amerikanska politiska bloggosfären - som på flera punkter skiljer sig från den svenska, bland annat på grund av att de har två politiska grupperingar där vi har flera - utan att ifrågasätta eller diskutera hur tillämpbara de är under svenska förhållanden, eller hur tillämpbara de är på den svenska bloggosfären som helhet är inte heller särskilt snyggt, inte för en forskare, men det drunknar i sammanhanget.

Men det värsta av allt, Bo, är att det ser ut som om du skaffat dig en vana att använda ditt inflytande över svenska medier som ett sätt att hämnas. Det är verkligen inte vackert.

Länkar
GP
SvD

UPPDATERAT 11:17: Jag är åtminstone inte den enda som tycker det är dålig vetenskap.

måndag, november 17, 2008

Vetenskapsbloggar i ETC

Dagens webbutgåva av ETC - och därmed, gissar jag, fredagens tryckta upplaga - har en artikel om vetenskapsbloggar. Jag och Forskarbloggens Jens Sundström är intervjuade. Vi verkar ha rätt lika åsikter om vetenskapsbloggandet, kan jag konstatera när jag läser.

Min bloggkollega Thomas, som driver en av bloggarna i bloggtipslistan som följer med artikeln, pekade mig mot en liten just nu pågående vetenskapsbloggmeme som hade sitt ursprung hos Martin Fenner på Nature Network (svar, via Technorati). En variant på den eviga "varför bloggar du" - vilket ju egentligen är samma fråga som ligger i botten på ETC-artikeln.

Intressant nog slumpade det sig så att intervjuförfrågan från ETC låg och väntade i min inbox när jag kom tillbaka från VR:s expertsvarmöte och tillhörande debatt om just vetenskapskommunikation och bloggande forskare.

Andra bloggar om , , ,

onsdag, november 12, 2008

amerikansk snabbmat: totalt beroende av majs

Amerikansk snabbmat - oavsett om det är hamburgare, kyckling eller frityroljan till pommes fritesen - är nästan uteslutande baserad på majs. Det visar en analys som publicerats i vetenskapstidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences.

Författarna till studien har köpt hamburgare, kycklingsandwichar och pommes över hela USA (från Los Angeles, San Francisco, Denver, Detroit, Boston och Baltimore). De skaffade tre av varje sort - tre hamburgare, tre sandwichar och tre portioner pommes - från tre olika inköpsställen per stad från tre kedjor (Burger King, McDonald's och Wendy's), totalt 486 inköp.

Sedan mätte de hur mycket av isotoperna kol-13 och kväve-15 som fanns i maten. Andelen kol-13 i köttet jämfört med kol-12 fungerar som ett "fingeravtryck" för hur mycket majs korna och kycklingarna har ätit; majs har nämligen en karakteristisk sammansättning av kol-13 i förhållande till kol-12 (och som bekant blir man det man äter, även som ko eller kyckling). Andelen kväve-15 pekar på hur mycket gödsel som en gång tillförts.

Resultatet: enbart tolv av hamburgarna kommer från kor som ätit något annat än majs. De övriga djuren har således uppfötts uteslutande på majsfoder; kraftigt konstgödslat sådant. Variationen på pommes (eller snarare, på deras frityrolja) var något större; Wendy's använde i stort sett bara majsolja, Burger King och McDonalds använde andra vegetabiliska oljor.

Lägg till det att den läsk som serveras till stor del är baserad på high-fructose corn syrup (HFCS; stärkelsesirap från majs), och fram träder en bild av en snabbmatsindustri som är otroligt beroende av billig majs för att kunna optimera sin produktion och hålla låga priser.

Man kan se det ur ekonomisk synpunkt, som ett tecken på hur subventioner till jordbruket och en viss gröda kan slå igenom i en hel livsmedelskedja. Man kan se det ur miljösynpunkt; majsen är rejält gödslad och odlingen av majs i USA har fått mycket kritik även av andra miljöorsaker. Man kan se det ur djurvänssynpunkt; trånga "feedlots", strömlinjeformad produktion och en ensidig utfodring med samma foder dag ut och dag in (vilket vare sig kor eller kycklingar är anpassade för).

Oavsett vilket är det skrämmande.

Länkar
Artikel i PNAS (fritt tillgänglig)
Wired
Scientific American

Dubbelbloggat på Taffels redaktionsblogg Kort om gott.

Andra bloggar om , , , , ,

tisdag, november 11, 2008

Phoenix: veni, vidi, fodi

Marslandaren Phoenix har till slut - två månader efter förutsedda 90 dagar av aktivitet - tappat det sista av sin batterikraft och vilar frusen på Mars arktiska slätter.

Data från expeditionen kommer säkert att analyseras, publiceras och diskuteras i år framöver - men aldrig förut har det varit så passande att säga om en rymdsond att den har tystnat. Phoenix har nämligen varit den första sonden att "tala" i första person* med omvärlden: via Twitter, som gästbloggare på Gizmodo, intervjuad av Wired.

Allt i själva verket öppet spökskrivet av Veronica McGregor, en av de som arbetar på NASAs Jet Propulsion Laboratory - men det spelar mindre roll. Som kommunikationsstrategi har det varit fantastiskt framgångsrikt, och ett typexempel på vad man kan åstadkomma med hjälp av sociala medier: Phoenix har i skrivande stund 38921 "followers" (prenumeranter) på Twitter, betydligt mer än vad någon hade räknat med.

"We got about 1000 new people in about an hour [...] I had it set up to email me every time someone signed up. I went out to get lunch and my e-mail box had a thousand new e-mails when I came back. It sounded like a Vegas slot machine. My computer was just going ding ding ding"

berättade McGregor för Wired i maj i år.

Wired har hållit en tävling för att ge Phoenix en passande epitaf. Det vinnande förslaget är passande kortfattat: veni, vidi, fodi - jag kom, jag såg, jag grävde.

Länkar
Phoenix på Twitter
Avskedsbloggpost på Gizmodo
The Globe and Mail
NASAs avslutande nyhetsrelease

*Användandet av "jag" istället för längre och klumpigare omskrivningar som "marslandaren" var - enligt uppgift - en konsekvens av att varje enskild tweet inte får vara mer än 140 tecken lång. Nöden är uppfinningens moder :)

Andra bloggar om , , , , , ,

måndag, november 10, 2008

tips: Physics - strålkastaren på viktiga fysikartiklar

Amerikanska fysiksällskapet APS, som publicerar de välkända Physical Review * och Physical Review Letters, konstaterar att fysikforskare drunknar i artiklar och riskerar att missa viktig läsning.

Lösningen heter Physics, ett webbmagasin där den bästa och viktigaste forskningen från Physical Review-tidskrifterna får lite extra strålkastarljus på sig genom expertkommentarer från aktiva forskare som förklarar pappret för fysiker aktiva inom andra subfält. Ett slags populärfysik för andra forskare, alltså - och kanske något att sätta tänderna i för den riktigt fysikintresserade. Formaten är Viewpoint (fokus på ett enskilt papper), Trends (korta reviewartiklar) och Synopses (riktigt korta destillat av papper).

Det bästa av allt: innehållet är open access, dvs fritt tillgängligt, och de enskilda artiklar som lyfts fram i Viewpoint är också open access om man går via Physics webbsida.

Länk
Physics
* Physical Review A - Physical Review E.

söndag, november 09, 2008

Diamanter av tequila

En liten grupp mexikanska forskare har lyckats framställa diamanter från tequila, genom att deponera het tequilaånga på kisel och rostfritt stål.

Ångan värms upp till 800 grader, vilket är hett nog att bryta sönder molekylerna och få kristaller att formas - det vill säga diamanter, förutsatt att förhållandena är goda. De resulterande pyttesmå diamanterna formar en hård, värmetålig och elektriskt isolerande yta som kan användas till bland annat skyddsbeläggning på skärverktyg.

Iden att använda tequlia verkar ha varit ett rent infall; forskarna hade experimenterat på diverse alkoholer med rätt fördelning av kol, syre och väte, och upptäckte att etanol utspätt med vatten till ungefär 40%-ig alkoholhalt - starkt som till exempel tequila - fungerade bra. Därifrån var steget kort till att ta med en liten flaska tequila till labbet och prova.

Så gott som alla spritsorter innehåller orenheter, "finkelolja", som ger karaktär till olika varianter av sprit - och som skulle kunna vara ett problem i sådana här tillämpningar. Det verkar dock som om den höga temperaturen kompenserar för det, sannolikt eftersom även "finkelmolekylerna" bryts ned utan att störa fördelningen mellan kol, syre och väte alltför mycket, och därmed borde det gå att göra diamanter av diverse fulsprit med en alkoholhalt kring 40%.

Forskarna beskriver processen i ett synnerligen preliminärt dokument upplagt på preprint-servern ArXiv. Viktiga uppgifter som saknas är till exempel hur stor yta som kan beläggas med diamanter, och hur väl beläggningen sitter fast... och eftersom dokumentet ligger på arXiv och ännu inte är publicerat i någon vetenskaplig tidskrift är det inte heller oberoende granskat.

Wikipedia har en bra liten artikel om hur läget ser ut för den här sortens industridiamanter, och påpekar bland annat att diamantbeläggning har bra non-stickegenskaper och skulle kunna användas för kokkärl om bara processerna för att lägga på diamant blir billiga och effektiva nog att täcka stora ytor.

Länkar
Nyhetsrelease
dokument via ArXiv
Wikipedia om metoden


UPPDATERAT 13/11: Nu har E24! plockat upp nyheten.

Andra bloggar om , , , , ,

lördag, november 08, 2008

Debatt forskare-journalister på VR:s expertsvarmöte 7/11

Igår var jag inbjuden till VR:s möte för Expertsvar, som i princip består av universitetsvärldens forskningskommunikatörer. Jag skulle debattera forskare och journalister - som en fortsättning på sommarens debatt med bl a Mildner - ihop med journalisten Kristoffer Gunnartz.

Debatt inför publik alltså, och i stort sett helt oförberett. Vi höll varsitt kort öppningsanförande, jag om hur medielabyrinten man behöver ta sig igenom för att nå ut ser ut inifrån (från forskarhåll) och hur man kan lägga till bloggar och andra nätfenomen i mixen för att få kommunicera lite mer på egna villkor. Kristoffer Gunnartz - som jag inte visste ett dugg mer om än att han såg ut ungefär såhär och hade skrivit en prisbelönt bok - hade gjort ett bra jobb av att läsa in sig och återgav en del av den tidigare debatten blandat med egna synpunkter.

Och sedan debatterade vi, blandat med frågor från publiken - intressant, det, eftersom forskningskommunikatörer är rätt inblandade i förhållandena mellan journalister och forskare. Kanske blev det lite väl rörigt. Att turas om att bemöta argument från varandra och frågor från ett gäng andra personer, samtidigt som tiden är kort, är lite meckigt. Jag känner att flera aspekter inte riktigt hanns med, vilket är synd, men samtidigt blev det en bra diskussion av det vi faktiskt hann ta upp: tredje uppgiftens innebörd, om man behöver kunna svara på vad ens forskning "är bra för", om man får säga nej när en journalist ringer och i såfall när och varför... så mycket klokare blev vi kanske inte på kuppen, men meningen var ju främst att lyfta fram frågorna och konflikterna.

Flera forskningskommunikatörer sa att forskarnas intresse för att komma i kontakt med medierna är så stort att de känner sig pressade; att forskarna hävdar att de måste synas för att få forskningsanslag och/eller att forskare har uppgett att tidigare mediaexponering har lett till att de fått forskningsmedel de annars skulle ha blivit utan.

Jag känner mig lite kluven till det. Visserligen är det bra - jättebra - att forskare vill tala med medierna, men det är rätt svårt att verkligen få hamna i tidningen/radion/TV. Särskilt om man sysslar med lite mindre "sexig" eller svårsåld forskning. Sysslar man å andra sidan med medieintressant forskning är det inte alltid så lätt att få den väl representerad. Om redan villkorade forskningsmedel ska ha extravillkoret att man måste nå ut i medierna lär det gå hårt åt bland annat stora delar av grundforskningen... Samtidigt, om medieexponering verkligen ger ökade anslag innebär det att det faktiskt börjar bli meriterande - om än indirekt - att tala med medierna.

Däremot verkade få tro på allvar på att kommunicera via internet, annat som en intressant exotisk liten sidosyssla. Jag som sitter mer "i smeten" ser ju att möjligheterna är mycket fler och varierande nu jämfört med kanske fem eller tio år sedan, men modellen pressrelease-journalist-intervju-nyhetsinslag verkar fortfarande vara det enda som många tänker på. Suck.

Andra bloggar om: , , ,

fredag, november 07, 2008

Recension: Expressens vetenskapsbilaga "Vår fantastiska värld"

Det verkar ha väckt ett rätt stort intresse, Expressens intiativ att starta månatlig vetenskapsbilaga ("Vår fantastiska värld"). Jag var såklart tvungen att köpa den själv och testa, den såldes bara tisdag-torsdag förra veckan, men jag har suttit på resultatet tills idag - jag var på ett möte imorse* där bilagans redaktör Johan Erséus skulle presentera satsningen.

Varför?
Jag tycker ju såklart att varje tidning borde ha en vetenskapsbilaga, men skälen för VFV var enligt Erséus:
*Image - att ge tidningen/-tidningarna något annat att förknippas med än det ytliga, förenklade och banaliserande. Att "uppväga halvnakna kändisar som gör dumma saker på gatorna med något mer substantiellt".
*Business - populärvetenskap säljer tydligen bra fastän andra tidningar går ner.

Målgruppen ska enligt bland andra utvecklingschefen vara främst män över 35. Det känns ju mer än lovligt nattståndet, och Erséus ska ha heder av att han inte verkade bry sig så mycket om målgrupper ("Jag hörde att den skulle vara mest för män?", frågar en (kvinnlig) forskningskommunikatör i publiken. "Va?" säger Erséus förvånat.)

Typografi och disposition
Första intrycket, som tyvärr består, är att det är en ful tidning. Rörig, skrikig grafik utanpå och i - inte lika illa som Expressens webbsida, men störande - och en vild blandning av typsnitt. Kanske är det barnsjukdomar, kanske är det medvetet. Jag kan inte låta bli att jämföra med Språktidningens första nummer som gav ett piggt och glatt första intryck utan att falla i rörighetsfällan. Här hade det behövts en professionell typograf, VFV!.

Innehållsförteckningen är helt OK, men om det finns något övergripande system i den förvirrande färgkodningen av de olika ämnesrubrikerna kan jag inte se det. Redaktionellt eget material/småplock ("koll", "månadens dvd", "sant eller falskt", "barnens frågor") samsas under samma röda färg, vilket är rimligt. Men hör verkligen "teknik", "medicin", "vetenskap" och "det okända" (alla lila) ihop? "Djur & natur" och "mytologi" (båda gula) har väl inget gemensamt? Kategorin "Historia" slutligen har sin egen färg, cerise, och det är väl praktiskt eftersom den har klart flest artiklar. Fler färger och lite mer klarhet, tack!

Bra
Notiserna i början av tidningen är en glädje att läsa. De är skrivna av redaktionen (jag frågade), och de är små underverk av kortfattad och intressant klarhet - och en oväntat rik blandning: fossila människofotspår, tuffa björndjur, luktsinnets koppling till hälsa, snö på mars, snabbaste superdatorn... här är det främst biologi med något litet inslag av medicin, fysik och tekning som gäller. Samma läsglädje återkommer i "sant eller falskt"-notiserna längre in i tidningen.

Uppslaget om dinosaurier - blänkare för den medföljande DVD:n - är externt faktagranskat av en paleontolog på Uppsala Universitet, vackert så, och nyktert och nyanserat utan att vara torrt.

Vetenskapsartikeln om rymdvetenskap i forskningsframkanten är en modig och ambitiös satsning - att ge sig på strängteori för en målgrupp som ofta inte ens har gymnasiefysik kan inte vara lätt ("vi jobbade mycket med den här artikeln, många varv" sa Erséus. Kan jag tro.) Intervjun med astronomen Marie Rådbo - om vart i rymden hon helst skulle vilja resa - funkar också bra.

Medicinartikeln om löpares genetik - vad som gör jamaicanerna till världens främsta kortdistansare och etiopier och kenyaner till uthålliga långdistansare - har en bra aktualitetsvinkel, och inte är det ofta man får se sport ihop med vetenskap.

Vampyrartikeln ("mytologi") visar sig vara en kulturhistorieartikel, riktigt bra. Forskaren som har studerat vampyren som fiktiv gestalt ger djupp och bredd.

Mja
En artikel om robotar som är detaljrik och väl researchad, om än med lite för mycket övertoner av hype för min del - men det är lätt hänt när det är fokus på tekniken och vad den kan (riktigt intressant hade det varit att kombinera med en systerartikel om robotars möjliga inverkan ur ett sociologiskt/samhällsvetenskapligt/psykologiskt perspektiv).

Medicinartiklarna om läkaren Anders Persson och hans multitekniksavbildning av människokroppen är snyggt illustrerade och intressanta men väldigt korta (längre hade gått utmärkt för min del). Ett litet snubbel på målsnöret är att de genomgående skriver magnetkamera (bra!) i artiklarna, men magnetRÖNTGENkamera (gammalmodig, missledande beteckning - dåligt!) i bildtexten. Tyck gärna att jag är petig, men det finns många som ogillar den senare beteckningen på goda grunder - däribland så gott som alla som arbetar med tekniken, vilket får mig att undra om VFV sökt feedback på texterna men inte på bildtexter.

Barnens frågor, besvarade av Nationalencyklopedins experter, är en kul idé. Tyvärr är inte alla av dem särskilt bra på att skriva svar som passar för barn.

Artikeln om 200-årsminnet av när Sverige "förlorade Finland" verkar vara helt OK; jag är uttråkad efter halva men traditionell historia är inte heller mitt område.

"Djur&natur"-artikeln om inkräktande arter är klokt upplagd - vissa arter är farliga för naturen, andra för oss - men väldigt dominerad av djur i förhållande till växter (enda växten är något med superallergent pollen). Och jag hade önskat mer fokus på ekosystemshot, som är betydligt allvarligare och mer storskaliga, istället för fara och obehag för människan.

Äsch
Historieartikeln - om Hitler och påven - är översatt och bearbetad. Sånt tycker jag är trist av rena principskäl, jag tycker svensk media ska gynna svenska journalister. Dessutom tycker jag artikeln är tråkig, men det är nog mest på grund av överexponering för tidsepoken(vi fick traggla WW2 i skolan hur mycket som helst. Det och stenåldern. Urk.)

Urk
När man satsar så hårt på trovärdighet och korrekthet som VFV (Erséus verkade vara väl medveten om att allt Expressen gör i vetenskapsväg kommer granskas hårt: "alla kommer säga att nu ska vi se hur de har klantat till det här"; "det är viktigare för oss att vara korrekta än för Forskning & Framsteg") är det inte rimligt att ha en typiskt traditionell "granskande" artikel om curry-linjer; en pensionerad elingenjör som är övertygad currykorsletare och en reporter som följer i hasorna, med några halvmeningars subtil kritik invävd i texten men inga "jobbiga" frågor direkt till intervjuobjektet och så en liten spalt i slutet där en forskare får säga att allt är nonsens. (Det är inte ens innovativt dåligt. Kunde man inte plockat två-tre slagrutemän istället och vallat runt dem en i taget?)

Sammanlagt:
Jodå, ett nummer till blir det i alla fall. Kanske två, så man kan se vartåt det lutar. Fast jag skulle inte köpa något av den här medelnivån i längden, särskilt inte med det här hemska utseendet.

Länkar
Omslag, påveartikel och rymdartikel kan beskådas här (via MyPaper)
Dagens Media
Expressen
Erséus chattar med läsare
Vassa Eggen
Journalisten

Andra bloggar om: , , ,

*Jag var på VR:s årsmöte för Expertsvar för att debattera förhållandet mellan forskare och (vetenskaps)journalsiter. Det kommer ett inlägg om det senare...

torsdag, oktober 23, 2008

Forskare och deras ord

I senaste numret av Nature finns en intressant och underhållande artikel om omtvistade vetenskapliga termer. Det är ett viktigt problem som nog ofta är osynligt utanför forskningsvärlden - förutom i undantagsfall, som 2006 års namnstrid kring vad som menas med "planet" (som egentligen hade rätt lite med vetenskap att göra).

För forskarens främsta arbetsverktyg är inte mätinstrument, vita rockar eller provrör, utan ordet. Åtminstone så länge man mäter forskningsproduktion på det allmänt vedertagna sättet: i publicerade artiklar och i antal citeringar av publicerade artiklar, ju mer desto bättre.

Det hänger ihop med hur viktigt det är som forskare att ha en allmänt accepterad korrekt definition för det fenomen man vill studera (ska man leta liv på andra planeter väljer man till exempel mätinstrument/-metoder utifrån hur man definierar "liv" - något som inte är så enkelt). Felvalda ord på olyckliga ställen kan stjälpa en artikel, fördröja dess publicering eller ge den betydligt färre citeringar i andra artiklar - och en illa vald (om än accepterad) definition kan föra hela forskningsfält på avvägar. Den genomsnittliga seniora forskaren kan därför diskutera akademiska termer och deras betydelseskiftningar på en förundransvärd detaljnivå, och vet ofta precis vad som signalleras med ett visst ord på en viss plats i ett visst sammanhang (det kan skilja från tidskrift till tidskrift, från konferens till konferens och inte minst mellan olika underområden av vetenskapliga fält).

Därför blir det såklart problem när man inte är överens om vad en viss nyckelterm innebär. Extra problematiskt om ordet ifråga blir ett modeord, och börjar användas av många på ett sätt som det inte tidigare gjordes.

De här termerna är de som får flest forskare att gå i spinn, enligt Nature. Asterisken markerar sådana ord jag själv stöter på i mitt arbetsområde, även om jag inte har haft gigantiska problem med dem - ännu.

*Paradigmskifte (paradigm shift)
Epigenetisk (epigenetic)
*Komplexitet (complexity)
Ras (race)
Tippunkt (tipping point)
Stamcell (stem cell)
*Signifikant (significant)
*Medvetande (consciousness)

"Systems Biology is conspicuous by absence", säger den hittills enda kommentatoren, och det kan han mycket väl ha rätt i (det är ett vetenskapligt område relaterat till mitt, vars beteckning just nu genomgår en rejäl betydelseglidning). Jag misstänker att varje fält har ett par egna ord att lägga till listan...


Länkar
Artikeln (i Nature)
En medföljande lista på fler jobbiga ord (både "planet" och "liv" finns med)
och en tillhörande essä om klassificering kontra kategorisering

Andra bloggar om , , ,

onsdag, oktober 15, 2008

Livräddarvisp

En amerikansk forskargrupp har byggt en billig, effektiv handdriven blodcentrifug - med hjälp av en mekanisk visp.

Konstruktionen är busenkel. En av de två visparna tas bort, och vid den andra fästs ett litet plaströr fyllt med blod (eller flera, upp till tjugo lär fungera). Knappt tio minuters enträget vispvevande separerar ut blodplasmat tilläckligt väl för att det ska kunna användas i tester för till exempel hepatit B. Utan el, dyr utrustning eller särskilt mycket teknisk utbildning - samtliga bristvaror i tredje världen.

Som jämförelse tar det ungefär halva tiden med en elektrisk centrifug.

Visparna tål att steriliseras i kokande vatten, och de är dessutom billiga (och antagligen betydligt enklare att reparera). Hela paketet beskrivs i vetenskapliga tidskriften Lab on a Chip, inkluderat en liten matematisk-fysikalisk modell för processen.

Smart, va?

Länkar
Nyhetsrelease
Artikeln i Lab on a Chip, fritt tillgänglig.

Andra bloggar om , , ,

söndag, oktober 05, 2008

Händer i veckan: Nobelprisen, forskardagarna - och flytt.

Veckan som kommer är höstens mest spännande vetenskapsvecka. Äntligen är det dags att liva upp höstrusket med lite nobelpris, traditionsenligt svära lite över att DN:s kulturdel med flera verkar tro att litteraturpriset är det enda som delas ut - Nobelpriset, som de brukar kalla det, samt traditionsenligt gissa på hur rätt Karin Bojs med flera kommer ha i sina Nobelpristippningar.

Först ut är medicinpriset på måndag, sedan fysikpriset på tisdag och kemipriset på onsdag. Därefter litteraturpriset på torsdag, men med tanke på att min favorit Ursula K LeGuin inte lär få det i år heller* tänker jag anse mig måttligt uppjagad. Fredspriset delas ut på fredagen, och sedan får vi vänta ända till måndagen på ekonomipriset - som enligt mig blir allt intressantare i takt med att ekonomin närmar sig psykologi och matematisk modellering. Medicin-, fysik- och kemiprisen brukar annonseras vid lunchtid, freds- och ekonomiprisen tidig eftermiddag.

Något otajmat är det samtidigt dags för forskardagarna, 7-8/10, på Stockholms Universitet. Tioårsjubilerande, och dessutom med tonvikten på kommunikation mellan forskare och allmänhet (verkar ta sig formen av en timmes panelsamtal kl 16-17 den 7/10, plus en timmes efterföljande mingel - jag hade gärna sett lite mer än så).

Än sämre tajming har dock jag själv, för jag ska flytta. Måndag morgon kommer flyttfirman, och de närmaste dagarna lär förflyta i allmänt upp-packningskaos, utan internet... och utan möjlighet att blixtblogga om nobelprisen :(

*jag tycker Ursula K LeGuin är betydligt bättre och viktigare än Doris Lessing, men eftersom båda är kvinnor med en viss anknytning till SF lär den kategorin anses "fylld" ett bra tag framöver...

måndag, september 29, 2008

Tusen och ett sätt att bli en bättre forskare och kommunikatör

Idag har jag en debattartikel - min första någonsin - i Vetenskapsrådets tidning Tentakel. Den handlar om unga forskare och kommunikation.

Eller snarare om unga forskare och bristen på kommunikation; ifall träning i hur man förmedlar sina idéer till omvärlden är en bristvara för akademiker i allmänhet, så gäller detsamma mångdubbelt för doktorander och andra unga forskare (se siffror i artikeln). Kommer man från en naturvetenskaplig eller teknisk utbildning - till exempel en civilingenjörsutbildning, vilket jag gör - har man ofta inte heller särskilt mycket tidigare vana att falla tillbaka på, eftersom kommunikation sällan är särskilt högprioriterat där heller. Förhoppningsvis har unga naturvetarforskare åtminstone gnuggats ordentligt i gymnasiet i hur man skriver och talar*.

Jag tackar min lyckliga stjärna för att jag fick idén att börja blogga vetenskap, varje gång jag gör en poster, håller ett föredrag, skriver en rapport (och det finns många sådana i ett EU-projekt) eller försöker formulera mig tydligt i en artikel. Inte är det så att bloggandet är någon mirakelmedicin mot textmässigt stolpighet, men det har öppnat många andra dörrar och möjligheter - och interaktionen med bloggläsarna var det som öppnade mina ögon för att jag inte alls var sådär enkel och begriplig som jag inbillade mig.

Men det finns andra perspektiv på frågan, förutom de rent personliga. Doktorander gör en stor del av forskningen på universiteten, räknat i arbetstid. Visst behövs handledarnas erfarenhet och breda perspektiv i tolkningen av forskningsresultaten, men om all forskning som görs av yngre forskare slutligen förmedlas till allmänheten av mer seniora forskare... då får vi problem. Dels problem med rekryteringen av nya forskare, eftersom "typforskaren" allmänheten får se släpar tjugo-trettio år efter hur den akademiska verkligheten ser ut. Dels problem med att göra självständiga forskare av gröna doktorander - för att kunna föra en vettig och intressant diskussion om vad man sysslar med är en viktigt bit av att "bli forskare" (viktigare än vad man först kan tro; jag känner flera personer som har slutat eller övervägt att sluta doktorera i förtid, eftersom de upplevt doktorandstudierna som en ren förlängning av sin tid som universitetsstudenter, och inte kunnat identifiera sig med att vara forskare).

Det borde vara en självklarhet för doktorander att slipa sin kommunikationsförmåga - och en självklarhet för deras handledare och universitet att uppmuntra och stödja dem. Till exempel med hjälp av allmänheten, kanske genom att blogga, men det finns många andra sätt. Handledare och doktorander borde kunna hjälpas åt att hitta något som passar. Improvisationsteater? Läsa skönlitteratur*, eller kanske gå en skrivarkurs? Vara med i ett vetenskapscafé? Praktisera på en redaktion någonstans? Sitta bredvid när handledaren talar med pressen?

Helst borde det så klart ske naturligt, men jag kan tänka mig att det fungerar bättre om träningen finns inplanerad i studieplanen (som är ett samarbetsdokument mellan doktorand och handledare, snarare än ett regelverk - och som inspekteras och följs upp varje år). Det viktiga är att inte fastna i något slags obligatorisk paketlösning, och tvinga alla doktorander att sitta av en tvåveckorskurs i "Scientific Communication" i början av sin utbildning. Huvaligen. Det skulle nog göra mer skada än nytta...

Länk
Så blir forskare bättre på att kommunicera - Tentakel, 29/9 2008

Andra bloggar om vetenskapskommunikation, forskning, doktorander, utbildning

*å andra sidan lider många gymnasieelever av ordsjuka; den där besynnerliga idén att texten blir bättre ju mer långa och fina krångliga ordman petar in i den. Och, hm, det gör faktiskt en och annan forskare också... ett samband? ;-)
*jag har träffat skrämmande många forskare som sagt rakt ut att de aldrig läser böcker, och särskilt inte skönlitteratur.

tisdag, september 23, 2008

Det händer på fredag: Forskarfredag!

På fredag den 26/9 arrangeras Forskarfredag runt om i landet, för fjärde året i rad och på 18 orter; fler orter än någonsin men med märkliga vita fläckar på kartan - en hel del universitetsstäder saknas i listan. Linköping? Lund? Umeå?

I Stockholm är det - precis som tidigare - Kulturhuset som gäller, kl 12-19. Programmet är uppdelat i "Dialog", "Prova på", "Forskarverkstad" och "För de allra yngsta".

Absolut intressantast från varje del:
* Dialogen "Genmodifierad soja - hot eller välsignelse?" mellan genetik/genomikprofessor Jan Böhme och ekonomihistorikern Paulina Rytkönen låter som ett intressant möte av perspektiv. Passande nog schemalagt lagom till lunch kl 12.00.
*Prova på-utställningen om växters kemiska språk. Eller kanske den om den globala maten.
*Forskarverkstadens doftlaboratorium.
*Barnaktiviteten "Kristallkul" där man får klappa på färgglada och glittrande mineral och samtidigt få veta mer om hur de blir till och varför de ser ut som de gör. (Jag var en inbiten stenälskare som liten, och det har fortfarande inte riktigt släppt. Jag skyller på mormor som var likadan.)

Intressant nog bidrar också Svenska Kyrkan med en realtidsundersökning/diskussion om tro och existensiella frågor.

Det händer på torsdag: föredrag om vetenskap i TV:n

I övermorgon, det vill säga torsdagen den 25/9, kommer SVT:s vetenskapsredaktionschef Anna Schytt hålla föredrag om vetenskap "i dumburken", det vill säga på TV. Korta inslag från vetenskapsprogrammen och en diskussion kring de senaste anmälningarna av vetenskapsprogram till Granskningsnämnden är utlovat.

Jag rekommenderar verkligen alla intresserade att gå dit. Anna Schytt höll ett liknande föredrag när jag gick KI-kursen Populärvetenskaplig kommunikation, och det var både tankeväckande och underhållande. TV-berättande skiljer ju sig en del från textberättande.

Föredraget ordnas av föreningen Vetenskap och Folkbildning (men är såklart öppet för alla, och det är fri entré).
Plats: Hörsal E1, Osquars Backe 2, KTH, Stockholm (T-bana el. buss till Tekniska Högskolan/Östra Station)
Tid: torsdagen 25/9 kl 18:30

onsdag, september 10, 2008

Ingen världsundergång, men en hel del internetkultur

Idag slogs äntligen jättestora partikelkolliderande LHC på, föga förvånande utan några tecken på att jordens undergång är ett dugg närmare än vanligt (enligt de flesta fysiker på grund av att faran är obefintlig, enligt ett fåtal fortfarande oroliga på grund av att CERN-fysikerna inte kört några strålkrockar ännu).

Däremot poppar små LHC-referenser upp som svampar lite varstans på internet: youtube-videon med en rappande fysiker/vetenskapsskribent har nog setts av de flesta vid det här laget. Google har dagen till ära en LHC-logga. Nätserierna PhD Comics och xkcd handlar om... LHC. SF-författaren John Scalzi illustrerar en bloggpost med en LOLcattad bild av en LHC-accelerator (coh om inte CERNs bildarkiv gått ner hela tiden hade jag varit frestad att göra en egen variant). Någon tycker sig ha hittat Half-Lifehjälten Gordon Freeman på en annan CERN-bild av LHC (uppsnappat i kommentarerna på IDG)

För den som fortfarande är orolig finns minst två webbsidor som svarar på frågan "Har LHC förstört världen än?" (intressant nog verkar de - enligt tillgänglig whois-info - trots sin likhet ha registrerats av två olika personer). Vill man ha mer detaljerad information finns den senaste säkerhetsrapporten tillgänglig här, från Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, och
Newsweek har samlat ihop ett gäng världsledande fysikers kommentarer. .

Den samlade svarta-håls-katastrof-hysterin (utmärkt exemplifierad av till exempel Expressen - jag undrar fortfarande var de fått siffran "5000 protesterande forskare" ifrån) var underhållande i ungefär fem minuter. Ungefär tills man börjar läsa artikelkommentarerna och inser att en hel del människor, inkluderat barn, faktiskt verkar vara rejält oroliga på riktigt (och dessutom noterar en stor skillnad i artikelkvalitet och tillika larmhype mellan de medier som har dedikerade vetenskapsjournalister och de övriga).

En inte helt lättåtgärdad oro. För hur börjar man förklara LHC för någon som på sin höjd har en högstadiekurs i fysik? Hur förklarar man larmande, konspirationsjagande virrpannor för en liten unge som fortfarande tror att vuxna kan och vet allt?

Nördhumorn som gör narr av larmrapporterna (snarare än av de oroliga) är mer i min smak. Kanske hjälper den dessutom någon att ängslas lite mindre...

Andra bloggar om , , , ,

tisdag, september 09, 2008

Rymdkarneval nr 7 - Att färdas i tanke eller handling

Det här är 7:e upplagan av Rymdkarnevalen, den svenska bloggkarnevalen som visar upp blogginlägg med rymdtema. Tidigare upplagor av rymdkarnevalen hittas här.

Rymden är den stora resan - främst i tanken, men för några få utvalda en resa "på riktigt". Något som återkommer i många av den här rymdkarnevalens blogginlägg.

Jörgen Modin skriver om de kanske mest rymdlämpade småkrypen av alla: trögkryparna, som inte bara klarar extremtemperaturer och torka - utan faktiskt också både vakuum och UV-strålning. Det är klart, myggviktare som trögkryparen (blott en tiondelsmillimeter lång) kostar inte heller så mycket extra i fraktvikt. Något som kostar desto mer i frakt är såklart att ta med saker till rymdstationen ISS och ta med dem därifrån. Tur då att lastfarkosten Jules Verne fungerade ännu bättre än väntat, påpekar Populär Astronomi:s Kambiz Fathi. Kanske hade den blivit än mer uppskattad om den fört med sig certifierat rymdsäker cognac, som den som svenska Cognac Societys Kristofer Scheiderbauer tipsar om.

ISS är däremot småpotatis om man jämför med logistiken och kostnaderna inblandade i att åka till Mars och ta med jordprover tillbaka hem. Ariel Borenstein rapporterar beräkningar som säger att minst fem miljarder dollar, och avancerade speciallabb nere på jorden, krävs för att det ska fungera - för en yttepyttemängd om ett halvkilo grus och sten. Riktigt så storskaligt behöver man kanske inte resa - men även att "bara" komma upp i rymden en liten smula är dyrt. Dag Kättströms bloggartikel (också i senaste Populär Astronomi) berättar om det stora intresset för Kirunas Spaceport Sweden.

Även för oss jordbundna går det att få en fläkt av rymden - både rymdfysik, klimatfrågor och Christer Fuglesang - på lördag i Kungsträdgården, tipsar Assi som kommer vara där med kameran i högsta hugg.

Vill man inte ens åka så långt kan man ju också resa i tanken med lite extra hjälp av kulturen. Fast med risk att bli besviken; det är inte alltid någon annans fantasirymd passar väl med ens egen. Bionykomlingen Wall-E - den animerade städroboten som rensar jorden efter att mäniskan övergett den - är ett exempel. Pidde Andersson tycker att filmen är visuellt fantastisk men fruktansvärt tråkig och fullproppad med fiiina budskap. Signaturen Being Blogged tycker däremot att den är söt, smart och charmig - en åsikt som verkar delas av flera biotittande bloggare. Och Weird Science:s Per Perstrand gillar filmens många rymdkulturella referenser.

Ständigt framflyttade spelet Spore, som till slut fått premiär, ger också blandade intryck. De första stegen - där man styr utvecklingen av en fåcellig ursoppe-organism till först landlevande och sedan också stamlevande och stadslevande varelse - har gott om charm och nästintill oändliga customiseringsmöjligheter, men själva spelmomenten är enkla och rätlinjiga, tycker Kongs Lars Jensen och spelbloggaren och -poddaren Sebastian Magnusson (i gott sällskap av innehavaren av den här bloggen). Naseer Alkhouri tänker oavsett rösta med plånboken i hopp om fler spel som knuffar branshen i rätt riktning. Färre bloggande spelare verkar ha hunnit ta sig ordentligt in i den sista fasen - rymdutforskning och kolonisering - eller så är de så pass fast att de inte hinner rapportera om det :) Det allmäna intrycket från den spelande delen av bloggosfären verkar iallafall vara positivt.

Saknas vitala element i karnevalen? Eller vill du hosta nån kommande Rymdkarneval? Säg till i kommentarerna!

Andra bloggar om , .

onsdag, augusti 27, 2008

Mäns syn på manlighet inte så stereotyp

Manlighet är på tapeten just nu, i svallvågorna efter Zandén och Gyllenhammars debatt(?*)-text. Extra passande då att en stor internationell studie av 27000 mäns syn på manlighet släpptes igår - en studie som åtminstone enligt nyhetsreleasen visar att mäns definition av "manlighet" inte är så särskilt alfahanne-stereotyp.

Männen i studien kom från Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, Strobritannien, USA, Mexico och Brasilien. De var någorlunda jämnt fördelade över åldersspannet 20-75 år, men med en tonvikt på 20-50-åringar. 62% var gifta eller hade en partner, medan 28% identifierade sig som singlar (de övriga var frånskilda eller änklingar).

Den viktigaste aspekten av manlighet, enligt de tillfrågade, var att ses som en ärlig/hedersam man ("man of honor"; 33%), att ha kontroll över sitt eget liv (28%), att ha sina vänners respekt (13%), att ha ett bra jobb (5%), att klara sina problem på egen hand (3%), att ha en stabil ekonomi (3%), att vara fysiskt attraktiv (1%) och att vara populär hos kvinnorna (1%). Män med partner tyckte i högre grad att hedersamhet var viktigast, medan singlar var mer inställda på att ha kontroll över sina liv.

När frågan istället gällde vad som var viktigast för ett bra liv, rankades god hälsa (29%) högst, följt av ett harmoniskt familjeliv (25%), en god relation till partner eller fru (23%), att njuta livet fullt ut (12%), en tillfredsställande karriär (4%), ett trevligt hem (2%) och ett tillfredsställande sexliv (2%).

Den som letar mellan sifferraderna efter de typiska alfahannarna lär bli besviken. Några tydliga, större generationsskillnader** finns inte; god hälsa rankas visserligen lite högre av de allra äldsta och förmodat sjukaste, och ett harmoniskt familjeliv rankas högst av de som sannolikt har flest småbarn hemma; de i trettio- till sextioårsåldern. Singlarna lägger större tonvikt på att njuta av livet. Men relationernas viktighet jämfört med sex och status håller sig obruten över såväl ålderskategorierna som nationsgränserna.

Den "mjuke mannen" verkar inte vara särskilt typiskt svensk.

Länkar
Nyhetsrelease
Studien (från Journal of Sexual Medicine, fritt tillgänglig via Kinseyinstitutet)

Andra bloggar om , ,

*Jag säger som hemliga morsan: "Jag förstår förresten inte något av inlägget. Förmodligen för att jag är en förtorkad akademiker, och inte en livsbejakande kulturmänniska".
**generationsskillnader är min första gissning till klyftan mellan Zandén (född 1957) och Gyllenhammar (född 1961) och de 30-åriga (dvs uppemot 20 år yngre) pappor de gör ner; det manlighetsideal man vuxit upp med tenderar nog att bita sig fast... och det har faktiskt hänt en hel del på 20 år. (Därmed inte sagt att alla som närmar sig 50 har samma ideal som Z&G)

tisdag, augusti 26, 2008

Kossor med inbyggd kompass?

Kor står ofta riktade åt samma håll - och inte åt vilket håll som helst. Ofta vänder de mulen mot den magnetiska nord- eller sydpolen, visar en tysk-tjeckisk forskargrupp vars resultat släpptes online i PNAS tidiga upplaga igår.

Gruppen studerade 8510 kor utspridda på 308 hagar, med hjälp av satellitfoton från Google Earth. För att samtidigt kunna notera sådant som sol- och vindriktning gick de också ut i skogen och studerade riktningen på hjort- och rådjurslegor, samt beteendet hos betande hjortar och rådjur - som också visade sig föredra en magnetiskt nord-sydlig riktning.

Sammanlagt har ett stort antal djur studerats, och tendensen till att föredra en nord-sydlig riktning är väldigt statistiskt tydlig.Därför är det troligt att både kor, hjortar och rådjur har en förmåga att känna av magnetfältets riktning, säger forskarna. Det är inte heller särskilt svårt att "sätta ihop" en magnetfältskänslig receptor, rent biologiskt.

Än så länge rör det sig dock bara om korrelationer; ingen har visat att kor och hjortdjur har fungerande magnetfältsreceptorer. Det är också oklart var nyttan ligger i att kunna vända sig enligt magnetfältet - kossor är ju inte flyttfåglar...

Länkar
artikeln i PNAS (prenumeration krävs)
Nature News
BBC News
New Scientist

Andra bloggar om , , , , ,

lördag, augusti 16, 2008

Glöm inte månförmörkelsen!

Månförmörkelsen har så smått börjat bli synlig, och kommer nå sitt maximum (typ 80% förmörkad) om drygt en timme, strax efter elva.

Jag spanar från balkongen, barfota och barärmad, och tänker på förra månförmörkelsen jag såg. Då var det rejält kallt, minsann. Som Populär Astronomis Robert Cumming påpekar: det är bäst att passa på nu och njuta av de milda väderförhållandena. Nästa förmörkelse är i december 2010, inpå småtimmarna. Hutter, hutter.

Andra bloggar om

fredag, augusti 15, 2008

Forskare och journalister - igen

Efter mycket nagelbitande och skruvande på bilradion i lördags kunde jag konstatera att P1/Mediernas inslag om forskar-journalist-relationen blev bra. Jag tror det ger en någorlunda rättvis bild av hur debatten ser ut, och jag är nöjd med min egen insats.

Därmed inte sagt att jag är nöjd med hur debatten ser ut, för jag tycker fortfarande att bilden av forskare som medievägrande räddharar är överdriven, och i stora stycken direkt fel. Inger Atterstam talar i inslaget om forskarnas "surdegsjournalistförakt", men när jag från ett antal olika journalist- och mediehåll möter precis samma schablonbild av den räddhågsna Forskaren - som envist vägrar svara på oskyldiga frågor från Samhällets Rättrådiga Tjänare journalisterna - då blir jag less (och börjar undra om inte vissa journalister lider av en smula forskarförakt).

Problematiskt hemlighetsmakeri i onödan
Kärnproblemet, eller åtminstone ett av dem, är att forskare vill veta vad de svarar på, sammanhanget det ska framföras i och varför journalisten valt ut just dem att ställa frågor till. Jag kan ärligt talat inte se varför journalister ska ha rätt att hålla inne med den informationen och samtidigt förvänta sig att forskare ska ställa upp med sin tid, sitt engagemang och sitt rykte. Inte borde det vara särskilt svårt att åstadkomma för någon som är kommunikatör till yrket? Kan man berätta vad som helst på tolvhundra tecken kan man nog också motivera någon till en intervju, med en handfulla snabba meningar.

Hierarkier är inte problemet...
Ett annat problem är det där med utanifrån-synen på forskningsvärldens hierarkier - att alla som inte är professorer skulle vara rädda att prata på grund av repressalier. Jag har hittills inte stött på någon professor som kräver att själv få monopol på alla journalister som kontaktar forskargruppen, eller juniora kollegor i allmänhet. Det är inte uteslutet att de finns, men från mitt inifrånperspektiv handlar det snarare om kunskap: att många forskare vill att den som är bäst lämpad ska svara på frågan, eftersom den journalistiska mallen ytterst sällan lämnar plats för mer än en utomstående forskares kommentar.

Forskningen har mängder av underfält inom underfält, med följden att som forskare blir man oftast otroligt nischad - och blind utanför sin nisch. Mest nischade är doktorander (som bara är involverade i enstaka projekt), post-docs lite mindre nischade och docenter och professorer har bredast kunskaper. När journalistens frågor, som ofta i mediesammanhang, rör sammanfattningar i enkla ord eller tolkning i termer av hur betydelsefullt något är - då spelar erfarenhet och kunskap roll. Därmed är det vettigt att försöka tala med professorer i första hand, och att hänvisa till dem om man själv är mindre erfaren.

Eller som en professor jag känner uttryckte det i ett mail jag fick efter radioprogrammet:

"Du kan gärna trycka ännu mer på att det är expertis och perspektiv som är nödvändigt och att forskare naturligtvis (nåja, för det mesta) därför önskar att den med bäst sakkunskap ska stå till tjänst. Journalister har ibland svårt att förstå detta och kan vädja och tigga om en kommentar. Men det krävs ofta att man följer med i forskningsfronten i det aktuella området för att veta vilka eventuella brister eller tillkortakommanden som en ny studie har."

...men bristen på respekt för kunskap är problematisk.
Så det jag skulle vilja kalla det andra kärnproblemet är: bristen på respekt för forskares kunskap, och den medföljande avsaknaden av förståelse för gradskillnaden av kunskap mellan en ung och en erfaren forskare. För att citera Mildner (om forskare som inte vill prata med journalister):

"De säger sig ha vissa skäl för det. Dessa skäl är dock så många att valfri forskare skulle kunna gardera sig med dem för i stort sett varje tänkbart tillfälle resten av livet. Journalisten ringer fel person. Journalisten ringer vid fel tidpunkt. Journalisten låter inte forskaren få bestämma vinklingen själv. Journalisten förstår inte ämnet. Journalisten begriper inte att ämnet inte låter sig fångas på 2 000 tecken. Och så vidare. Anledningen till att journalisterna förhåller sig rätt kalla inför sådana tirader är att vi även möter av dem från alla andra vi pratar med: politiker, ekonomer, hantverkare, tyska turister, pappalediga barnvagnsrullare, mördarsnigelbekämpande husägare och konflyttare på motorvägen. Ja, jag skulle faktiskt inte bli förvånad över om jag snart får höra någon av de här invändningarna från barn som får frågan om vilken glass som de tycker är sommarens godaste."

Om jag vore journalist och inte ens konflyttare på motorvägen var nöjda med kvaliteten på mina reportage, långt mindre ekonomer och politiker... då skulle jag fundera på att byta yrke. Faktiskt.

Allvarligt talat: om det här är den typiska inställning som möter den forskare som vågar protestera när en journalist ringer upp, speciellt förstagångsintervjuade forskare, hur bra reportage kommer vi få som resultat?

För att citera Åsa: journalistik om vetenskap innebär ett möte mellan två ganska skilda yrkesgrupper med delvis ganska skilda uppdrag och prioriteringar. Så länge vardera gruppen tycker att de egna prioriteringarna är de enda giltiga, kommer vi inte komma framåt.

Var är ickejournalisterna i debatten?
Dessutom tycker jag att det är för få forskare med i debatten, speciellt seniora sådana. Och för få informatörer, universitetsrektorer och vetenskapsfinansiärer. Vi riskerar att hamna i en debatt av journalister för journalister, med medföljande enögdhet. När de övriga perspektiven saknas blir det snarare monolog och opinionsbildning.

Mycket debatt, lite konstruktivitet
Debatten har hittills varit alltför lite fokuserad på lösningar - och då räknar jag inte inställningen "bara forskarna slutar krångla och gör som vi vill" som en lösning. Här är några saker jag tror skulle hjälpa. Bidra gärna med fler förslag, eller argument mot förslagen.

* Låt journaliststuderande och doktorander öva på varandra. Gärna även i ombytta roller.
* Fler bra kurser i populärvetenskap för forskare - som denna, med två veckors praktik på redaktion.
* En större förmedlingsinsats från universiteten. Ett gott exempel är SLU, som har en förteckning över forskare och deras specialområden och dessutom en medietjänst.
* Fler specialiserade vetenskapsjournalister på redaktionerna, och bättre anställningsförhållanden.
* Större öppenhet från journalisternas sida om artiklars tänkta innehåll och syfte. Slutenhet bygger inga förtroenden.
* Att mediekommunikation blir formellt meriterande för forskare, och att arbetstid och finansiering viks för detta.

Dessutom har Mildner en poäng i att forskare borde blogga. Fast kanske inte för att slippa medierna. Varje gång jag blivit intervjuad hittills har det ju varit på grund av min blogg...


Länkar
Medierna i P1 (30-dagars sändningsarkiv)
Åsas två nya inlägg om tredje uppgiften.
Anders Mildners kommentar till P1-inslaget
Waldemar Ingdahl bloggar relaterat om forskningens osäljbarhet, men den frågan ska få ett eget blogginlägg här
på Vetenskapsnytt.

Andra bloggar om: , , , , ,

torsdag, augusti 07, 2008

Tredje uppgiften och Tredje statsmakten - i P1 på lördag

På lördag kl 11.03 är det Medierna i P1 - denna gång om relationen mellan forskare och journalister (programmet görs av Tredje Statsmakten Media AB).

Jag har ju tänkt och tyckt om ämnet på både bloggen och på konferens, så det är kul att se det tas upp i radio. Men eftersom jag själv blev intervjuad för det här programmet, och är ett väldigt orutinerat intervjuobjekt, känner jag något skräckblandad glädje just den här gången.

Ambitioner om att vara kort, klar och redig meddelst Citerbara Meningar och Förberedande Anteckningar Med Viktiga Punkter... fungerar inte riktigt lika spiksäkert i realtid. Vi får se hur det blev. Det är trots allt en hel bunt människor med (förhoppningsvis bland annat Åsa från Ting o Tankar).

Repriser söndag kl 18 och natten mot tisdag 01.15.

Med maximal otajming är jag på resande, datorlös fot från fredag morgon till tisdag kväll - så eventuella kommentarer, reflektioner eller panikartade "Det var inte sååå jag menade" kommer komma sent. Tyvärr. Jag tar bort modereringen på kommentarerna iallafall, så eventuellt kommentarssugna slipper vänta flera dagar.

Tack till Lisa och Ingrid som gav gott om bra råd när jag ringade upp dem och sa "Hjälp! Jag ska bli intervjuad för radio!"

fredag, augusti 01, 2008

Solförmörkelsen: bildrapport från Albanova

Det visade sig att vi inte var hänvisade till kollegans "två-papper-varav-ett-med-hål-i"-kombo (också känt som nålhålsprojektion, för att direktöversätta), för vår dos av säkert solförmörkelsetittande.

Astronomerna på Albanova var ute i full* styrka med teleskop, maskerade kikare, svetsglasögon och små roliga mackapärer vid namnet "Sunspotter".

Populär Astronomi (i form av Robert och Annika) var där, liksom DN:s Webb-TV. Och min kamera. Uppifrån och ner:

Den absolut enklaste approachen: två papper, ett med hål i och ett att projicera på.


Robert tittar säkert på solen (genom ett par förvånansvärt bra "solglasögon" av papp och nåt som liknade räddningsfilt). Min rumsgranne Erik kollar i teleskopet (som också hade fantastisk bild)

Sunspotter. Visst habegär infann sig hos mer än en i åskådarskaran.

Robert visar, att till nöds räcker ett enda papper, bara man gör tillräckligt små hål med fingrarna för solen att lysa igenom... ...som synes på närbilden (kolla mellan R:s fingerspetsar - halvmåneformade (månskärsformade?) små bilder av solen!).Andra bloggar om: , , ,

Alla bilder mina egna.

*Det vill säga en hel handfull av dem, trots högsemestertid. Det rapporterades att Alexis varit drivande. Tack för det!

Missa inte solförmörkelsen idag!

Ungefär när jag trycker på "Publicera" för det här inlägget (dvs strax efter 10:39) börjar en partiell solförmörkelse som varar lite drygt två timmar, med maximum strax innan kvart i tolv (11.42) i Stockholmstrakten. Plus/minus ett par minuter om man befinner sig längre norr/söder ut. Missa inte det!

Själv jobbar jag, men tänker gå ut och kolla på kollegans "pinhole projection" (~hålkameraprojektion, i brist på kunskap om bättre term - vad sjutton heter det?) vid halvtolvtiden. Här är himlen helt perfekt klar, så vi borde ha goda förhållanden.

Och - eftersom alla andra säger det, överallt - kom ihåg att inte titta rakt in i solen om ni ger er ut.

UPPDATERAT efteråt: Astronomerna var ute också! Såhär såg det ut.

UPPDATERAT 11:09: Populär Astronomi tipsar om "publika visningar" av solförmörkelsen runt om i Sverige.

Länkar
Wikipedia om dagens solförmörkelse
DN

Andra bloggar om

torsdag, juli 31, 2008

Mount St Helens: katastrofens ekologi

Stör inte forskarna!Jag är årsbarn med ett mycket speciellt ekosystem: förödelsen efter Mount St Helens utbrott i bergstrakterna i nordvästra USA, 18 maj 1980.

Då kollapsade bergets norra flank i ett gigantiskt jordskred, och het gas, aska och klipprester spred sig i ett nästan tusengradigt, markkramande moln (ett så kallat pyroklastiskt flöde) som brände sönder allt i sin väg och sedan begravde det i ett tjockt lager aska.

Det blir inte mycket liv kvar efter en sådan händelse. Slänterna kring Mount St Helens såg ut som ett öde månlandskap. Men redan året efter katastrofen tog sig något enstaka lupinfrö över två kilometer från närmaste levande planta, och lyckades gro i askan. Det blev starten på ett nytt ekosystem, där lupinen än idag är en nyckelart. Sedan dess har det skrivits buntvis med forskningsartiklar om ekologi, och populationers dynamik, och vad som händer när en ny art introduceras i ett ekosystem. Alla med utgång i studier i utbrottsområdet kring berget.

lupinBergsområdet öppnades åter för allmänheten år 1987, om än med synnerligen begränsat tillträde i de känsligaste delarna. Idag finns en kedja av besökscenter och utsiktspunkter, med noga utmärkta stigar fullkomligt strösslade med varningsskyltar om att inte gå utanför markerade leder för växternas skull("plants grow by the inch, and die by the foot"), inte följa efter forskare eller störa deras experiment (ovan) och absolut inte mata jordekorrarna så de glömmer bort hur man samlar föda på riktigt ute i naturen.

Trots alla dessa påminnelser om mänskligheten, och trots att såväl blommor som småträd har återvänt fläckvis, känns området kring utkikspunkterna närmast utbrottet nästan ojordiskt overkliga - särskilt som vi åker dit på kvällen efter avslutad konferens, i ett tjockt täcke av moln som suger upp kvällssolen och distribuerar den i ett uniformt mjölkvitt ljus av det slag proffsfotografer uppges älska. Dessutom är det råkallt och fuktigt, knappt mer än tio grader, och fullkomligt folktomt och tyst. Öde.

Utsikt över Mt St Helens, från näst sista utkikspunkten för allmänhetenÄn mer öde hade det antagligen varit om utbrottet skett senare på året, och senare på dagen. Dagaktiva smådjur gömde sig ännu i sina hålor, och de jordekorrar som överlevt blandade senare in begravda frön och mullrik jord i den näringsfattiga askan när de grävde nya gångar. Fickor av vårsnö skyddade en och annan planta, och överlevande träd och växter i området utanför utbrottet kunde sprida sitt pollen redan samma år. Migrerande vattenarter hade ännu inte anlänt. Och längre bort från de mest drabbade områdena frodas både grodor och salamandrar - de senare använde jordekorrstunnlar för att ta sig till nya pölar och dammar som uppstått långt inne i ödeområdena, enligt forskarna.

Fantastiskt. Jag rekommenderar ett besök, om du nån gång råkar befinna dig i nordvästra USA (eller sydvästra Kanada)

Andra bloggar om: , , , , ,

Länkar
Om Mount St Helens ekosystem: Science, från år 2000 och 2005 (pren. krävs)
Lupinforskning: lupinen och dess viktigaste skadeinsekt i ett dynamiskt system (The American Naturalist, 2005, refererat i Current Biology här)
Mer lupinforskning: den kvävefixerande lupinens roll i ett kvävebegränsat ekosystem (Oecologica, 2006)
engelska Wikipedia om Mount St Helens

Samtliga bilder i inlägget är mina egna, från 23/7 2008.