torsdag, november 20, 2008

Webbsökningar avslöjar influensa på väg att bryta ut

När du börjar känna dig sjuk, är det sannolikt första du gör:

1: söker på internet
X: ringer mamma
2: går till doktorn

Jodå, allt fler väljer att använda sökmotorer för att få på om de är sjuka, och i vad. Det innebär att det går att se tecken på annalkande influensautbrott i de högar med söktermer som bland andra Google samlar ihop varje dag - så pass bra att en prognos baserad på söktermer ligger en till ett par veckor före den officiella, sjukvårdsbaserade prognosen.

Det är resultatet som rapporteras i två nyutkomna artiklar; en på Yahoo-data i senaste numret av Clinical Infectious Diseases, en på Google-data i Nature. Genom att studera vilken del av landet söknignen kommer från gör det att göra separata prognoser på till exempel delstatsnivå.

Bild från Google Flu Trends (google.org/flutrends/); söktermsbaserade förutsägelser i blått, data från amerikanska CDC (Centers for Disease Control and Prevention) i gult.

När det gäller sjukdomar med utbrott - epidemier, eller de ännu läskigare pandemierna - kan tidiga åtgärder göra stor skillnad i totalt antal sjuka. Ett par veckors förvarning är mycket värdefullt. Dessutom är sökord enkla och billiga, och ingen behöver förflytta sig fysiskt för att komma åt dem (till skillnad från riktiga medicinska tester). Dessutom är insamlade webbdata aktuella för dagen, till skillnad från "fysiska" medicinska data som det tar nån vecka att samla ihop och analysera.

Däremot kan verkligheten ludda till resultaten mer, när man använder sig av sökningsbaserade prognoser: blotta hotet om en pandemi, kanske ihop med ett par larmrapporter i media, kan få folk över hela landet att börja använda influensa-relaterade söktermer utan att de är sjuka. Något sådant har ju inte inträffat sedan 2003 när datainsamlingen startade*, så det går inte att förutsäga hur väl metoden håller för en sådan anstormning.

Metoden kräver en stor mängd sökdata för att ge bra statistik, så det är oklart hur bra det skulle funka i Sverige, åtminstone utanför storstadsregionerna.

Länkar
Nature News
Google Flu Trends
artikel i Nature (pren. krävs)
tidig version av Natureartikeln, fritt tillgänglig från Google.
artikel i Clinical Infectious Diseases (pren. krävs)

Andra bloggar om , , ,

*För Google:s data. Yahoo:s data sträcker sig från mars 2004.

2 kommentarer:

Mikael Hiort af Ornäs sa...

I mitt fall sammanfaller alternativen X och 2, och om jag dessutom letar upp hennes telefonnummer via t.ex. Hitta.se, så har jag med andra ord helgarderat mig. Men skämt åsido, det här låter ändå som ett bra komplement till de vanliga prognosmodellerna. När det gäller vaccinationer och andra förhandsskydd, så går redan idag informationen ut i god tid till de som närmast berörs, d.v.s. anställda på arbetsplatser där det finns stora grupper i riskzonen (gamla, barn och sjuka). Det ett sådant här system skulle tillföra är kanske mer att öka medvetenheten hos övriga grupper, framför allt anhöriga, så att de som ännu inte har fått vaccineringen pallrar sig iväg innan det är för sent. Två veckors respit är alldeles lagom.

Influensan som vi får varje år är en pandemi, om än oerhört regelbunden och mestadels mild. En pandemi behöver inte vara särskilt mycket läskigare än någon annan epidemi, den rör sig bara över ett större område. I medierna har ordet fått betydelsen "sanslöst läbbig sjukdom som vi inte kommer att kunna värja oss mot". Lite synd på ett så runt och tjusigt ord, kan jag tycka.

Anonym sa...

Om jag känner att jag håller på att bli förkyld eller få influensan gör jag inget av 1, x eller 2. Om jag dock skulle bli sämre är vårdcentralen/doktorn det alternativet jag skulle välja. Att ringa mamma skulle jag bara göra för att beklaga mig ;).