onsdag, augusti 30, 2006

Ozonlagret återhämtar sig, säger NASA

En studie av 25 års data - från ballonger, markinstument och satelliter - visar att ozonlagret återhämtar sig. Det meddelade NASA på onsdagen. Studien leddes av Eun-Su Yang vid Georgia Institute of Technology och publiceras i senaste numret av Journal of Geophysical Research.

Ozonlagret ligger främst i stratosfären, den del av jordens atmosfär som börjar cirka 10 km från jordytan och sträcker sig upp till 40 kilometer längre ut. Mätningarna visar att ozonlagret slutade tunnas ut vid polerna år 1997. Då hade det stadigt minskat i tjocklek i 18 år, ända sedan mätningarna började.

Mätdata jämfördes med datorberäkningar av ozonnivåer. Beräkningarna baserades på variationer i nivåer av freoner (och andra kemikalier som skadar ozonlagret), solfläckar, årstidsvariationer och vindförhållanden i stratosfären.

"Resultaten visar att Montrealprotokollet och dess tillägg har lyckats stoppa ozonförlusten i stratosfären. Med den nuvarande återhämtningstakten, visar atmosfärmodellerarnas bästa förutsägelser att det globala ozonlagret kan vara tillbaka på nivån det hade 1980 - då forskare först lade märke till de skador mänskliga aktiviteter gav på atmosfärens ozon - nån gång i mitten av århundradet" säger Yang enligt nyhetsreleasen.

Montrealprotokollet
är det internationella avtal som skrevs under i september 1987 i syfte att fasa ut användingen av freoner. Hälften av ozonlagrets återhämtning, den som sker främst i de mittersta och översta delarna av atmosfären, tros bero på Montrealprotokollet. Den andra häften av återhämtningen har skett i de undre delarna av stratosfären, och här har återhämtningen gått fortare än vad forskarna förutsagt. Det verkar bero på förändringar i vindförhållanden, och orsaken till dessa förändringar är inte känd. Därför blir det också svårt att förutsäga hur snabbt ozonlagret kommer att återhämta sig i framtiden i den delen av stratosfären.

Bild: NASA

Länk
NASAs nyhetsrelease

Andra bloggar om: , , ,

3 kommentarer:

Anonym sa...

Jag skulle bli glad im ni la upp OLIKA metoder för den civila personen hur han/hon kan hjälpa för att förbättra OZONLAGRET..
Det kanske står men jag orkar inte läsa allt XD..

Anonym sa...

Ozonlagret - hur går det?
Bloggen hänvisar till NASA, som skulle påstå att ozonlagret hämtar sig. Men den refererade NASA artikeln säger ju knappast det, utan att det kanske hämtar sig, till år 2070. Men även den försiktiga förutsägelsen är "tentative" - alltså "kanske".
År 2006 - samma år som bloggen skrevs och 15 år efter det att freonutsläppen i princip stoppats - slog ozonhålet storleksrekord!
Man försöker inte ens ge en förklaring - bara att "det tar tid"...
Men: varför ökade det?
Jag hör eller ser aldrig några referenser till ozonlagret numera. På Miljöpartiets site finns inte en referens till "freon" och om ozon talar man numera bara om det marknära.
Vad gäller?
/Uno

Malin Sandström sa...

Uno: Länkar tenderar att åldras med tiden. Artikeln/nyhetsreleasen jag refererar till ligger numer begravd i NASA:s arkiv. (Se länken med text NASA, NOAA Data Indicate Ozone Layer is Recovering-September, 2006)

Problemet med ozon-nedbrytande gaser är att de har så lång livstid. 40 år är en siffra som brukar nämnas, men det beror säkert på vilket ämne man talar om och kanske även exakt var det befinner sig. Även om halterna av själva ämnena har minskat och fortsätter att göra det kan alltså nedbrytningen av ozonet fortsätta (om än långsammare än annars). Dessutom, som med alla naturrelaterade fenomen, finns det stora variationer från år till år. Atmosfärkemi är komplicerad, och jag är ingen expert. Jag föreslår istället att du kollar infosidorna hos WMO, World meteorological organization, som regelbundet rapporterar om tillståndet för ozonlagret.