måndag, oktober 29, 2007

Ekologiskt är nyttigare

Ekologiska produkter är nyttigare än konventionellt producerade produkter, enligt preliminära resultat från ett EU-finansierat forskningsprojekt.

Ekologiska grönsaker (vete, tomater, potatis, kål lök och sallad) har mellan 20 och 40 procent mer antioxidanter, och ekologisk mjölk har upp till 60 procent mer antioxidanter och hälsosamma fettsyror, enligt de brittiska forskare som utfört studierna. Orsaken till skillnaden är inte känd, men undersökningar pågår.

Resultaten har släppts till brittisk press, men ännu finns ingen vetenskapligt granskad artikel där studien beskrivs.

Forskarna kommer från Tesco Centre for Organic Agriculture och ingår i projektet QLIF, som studerar ekologiska varor ur ett flertal olika perspektiv; ett av dem näringsvärde. Projektet har ungefär 12 månader kvar innan avslutning, och har en budget på 18 miljoner euro fördelat på 31 forskningsgrupper.

Länkar
Times Online
BBC News
Medical News Today

Andra bloggar om: , , , ,

6 kommentarer:

Harald Cederlund sa...

Det är bra att det blir lite fokus inom lantbruksforskningen på hur man producerar nyttig mat - tidigare känns det som att fokus mest legat på hur man maximerar produktionen.

En god gissning är väl att organiska gödselmedel (som används inom ekologisk odling) ger en komplettare tillförsel av näringsämnen till grödan än vad mineralgödsel (NPK och kanske lite kalkning) förmår göra - en annan gissning är att den minskade bekämpningsmedelsanvändningen inom det ekologiska lantbruket aktiverar grödornas egna försvarssystem (vilket skulle kunna leda till högre halter av antioxidanter).

Det skulle dock behövas en rejäl metaanalys på det här området för att klargöra vilka faktorer det egentligen är som ger upphov till skillnaderna. Svagheten med de jämförelser som hittills har gjorts mellan "ekologiskt" och "konventionellt" är just att de har jämfört dessa båda system rakt av utan att koncentrera sig på enskilda faktorer: typ och mängd av näringstillförsel, växtföljd, bekämpningsmedelsanvändning etc. - då blir det väldigt svårt att dra annat än väldigt generella slutsatser.

Enligt BBC-artikeln är det just att identifiera vilka faktorer det handlar om som är nästa steg i forskningsprojektet - vi kan ju hoppas att de lyckas...

Åka sa...

Jag tycker att det vore intressant att läsa om någon ordentlig utvärdering av hur pass stor skillnad det är i miljöpåverkan mellan ekologiskt och konventionellt jordbruk. Det finns säkert vissa saker som lönar sig mer att fixa än andra, och en del åtgärder i det ekologiska jordbruket kanske inte alls har någon effekt.

För min del tycker jag att den stora vitsen med att köpa ekologisk mat är att jag hoppas att det är miljövänligare (fast man får se upp med transporterna, och inte köpa ekologiskt från andra sidan jorden).

Anonym sa...

Nästan relaterat:
http://xantor.webblogg.se/tempusfugit/1189958180_en_titt_bakom_kulisse.html

Anonym sa...

Jag skulle ändå vilja se studien publicerad innan jag tar det som en hel sanning. De publicerade papper jag har sett så är det dock ofta större skillnader, i till exempel halten av antioxidanter, mellan olika sorter av samma gröda än den skillnad som val av odlingsmetod ger.

Malin Sandström sa...

Jens: jo, det är klart att det finns skillnader mellan arter/sorter - det är inte troligt att alla ekologiska livsmedel kommer vara nyttigare än alla ickeekologiska.

Därför skulle man så klart vilja läsa studien, och se om de odlat samma art på olika vis (ekologiskt och konventionellt), eller hur de annars löst/diskuterat problemet...

Anonym sa...

Även om det visar sig att odlingsförhållandena i hög grad påverkar näringinnehållet måste man nog göra om studien för svenska förhållanden eftersom konventionell odling och ekologisk odling skiljer sig ganska mycket åt mellan olika länder även inom Europa. Det har bland annat tidigare hävdats att eko-mjölk skulle vara nyttigare än konventionell mjölk, baserat på studier gjorda i England, men när man gör motsvarande undersökningar här i Sverige så finns inga stora skillnader i näringsinnehåll mellan ekomjölken och den vanliga mjölken (Lennart Björck, Livsmedelsteknik 6-7/01). Frånsett att ekomjölken inte är A-vitaminberikad.