fredag, december 12, 2008

"Alla gör det ju": oordning och regelbrott smittar

I en omgivning där andra redan har brutit mot normer - genom att till exempel skräpa ned eller klottra - kommer flera göra egna normbrott. Etablerad sanning?

Kanske det, men det har inte testats särskilt entydigt vetenskapligt förrän nu, trots att teorin* ligger bakom stora "nolltolerans"-insatser som den i New York City. I en artikel i dagens Science listar en holländsk forskargrupp resultaten från sex fältexperiment, som alla pekar i samma riktning: oordning och spår av regelbrott i en miljö får fler som vistas där att själva skräpa ner eller begå andra småbrott, som att stjäla pengar från en brevlåda.

Den snygga biten i försöken är att man använt samma miljö både med och utan oordning - klotter trots klotterförbud, utspridda övergivna kundvagnar, felparkerade cyklar, skräp kring en brevlåda, otillåtna fyrverkerier - för att direkt kunna jämföra hur stor skillnaden i ordningsamhet blev. Testen var vardagliga handlingar: slänger du en flyer, som sitter på ditt cykelstyre eller under din vindrutetorkare, på marken? Tar du en genväg genom avspärrat område? Snor du ett kuvert med en synlig sedel, om det hänger ut ur en brevlåda?

* 33% slängde cykelstyres-flyern på marken vid en oklottrad vägg; men hela 69% skräpade ner på samma sätt om väggen hade synligt klotter

* 27% tog en genväg till sin bil genom avspärrat område; men om staketet hade fastkedjade cyklar (trots förbudsskylt) ökade andelen till 82%

* 30% slängde en flyer, som suttit under bilens vindrutetorkare, på marken; men om garaget också hade övergivna kundvagnar gjorde 58% detsamma

* 52% slängde cykelstyres-flyern på marken i ett cykelskjul; men om de hörde ljud från (enligt lag förbjudna) fyrverkerier skräpade 80% ner (=> effekten gäller inte bara synlig oordning)

* 13% av de som gick förbi brevlådan som hade ett utstickande kuvert med synlig sedel stal kuvertet eller sedeln; om brevlådan var nedklottrad/nedskräpad dubblades stöldfrekvensen (25% resp 27%)

Alla försöken utfördes på runt 50 personer (44-77 stycken, beroende på delstudie) jämnt fördelade på båda varianterna; "ordning" respektive "oordning". Effekten av oordning var i samtliga fall statistiskt signifikant eller statistiskt mycket signifikant.

Det ser alltså ut som om det lönar sig att hålla ordning, och att typen av (o)ordning spelar mindre roll än det faktum att den existerar - folks ordningsamhet minskar drastiskt i en miljö där andra inte verkar bry sig om rådande normer, oavsett om det tar sig uttryck i klotter, skräp eller felparkerade cyklar och kundvagnar.

Tänk på det, nästa gång du står i tvättstugan. Eller vid sopsorteringen. För nog är det sannolikt att samma effekter gäller där...

Länkar
Artikeln i Science (pren. krävs)
En halvbra Wikipedia-artikel om Broken Window Theory

Andra bloggar om , , , ,

* Går ofta under namnet "Broken Window Theory" efter en artikel av Wilson och Kelling från 1982.

10 kommentarer:

Anonym sa...

Broken window theory. Finns med bilmisshandel som berömt exempel som cirkulerar i olika sammanhang.

Anonym sa...

Hur säker kan man vara på att själva undersökningen inte har påverkat resultatet här? Visste deltagarna om att de deltog i undersökningen? Visste de vad undersökningen handlade om?

Det verkar svårt att göra en sån här test dubbelblind ...

Malin Sandström sa...

rasmus: deltagarna visste inget, de var i princip bara förbipasserande (fast förbipasserande med cyklar eller bilar i de försök där fordonen förekom). Utfallet, dvs beteendet hos varje person, observerades "i smyg" av försöksledarna. Det innebär alltså att samma person inte testades i båda varianterna ordning och oordning, men eftersom det var så många personer i varje försök ska det inte behöva vara ett problem.

Anonym sa...

Men hur många dagar har man testat?

Det kan ju finnas en korrelation, där folk är laglydigare vissa dagar än andra så att de statistiska testen blir missvisande om man bara räknar antalet personer.

LeoB sa...

Malin, tack för att du uppmärksammade oss på den här. Jag ser många potentiellt intressanta bitar här, t ex:

- Olika typer av ovarsamhet påverkade varandra. Det skulle vara intressant att se hur social ovarsamhet förhåller sig till fysisk.

- Det som visar sig i undersökningen kanske kan kallas ett kollektivt vansinne. Vad är det egentligen som sker? (Jag har kanske aldrig träffat på någon människa som tycker det är ok att bara slänga ett papper direkt på marken. Om man frågar ett barn som just slängt ett papper på marken om de tycker det är ok så plockar många faktiskt upp det. Om barnet är i en grupp kan dock helt andra saker hända.)

Malin Sandström sa...

Anonym: de nämner inget om "olika ordningsamma" dagar, så antagligen ansåg de inte att nåt sånt samband fanns, eller så tittade de efter det och kunde inte hitta det.

De nämner däremot tid på dagen (vilket ju kan tänkas vara en faktor; stressade människor som ska till/från jobbet beter sig säkert annorlunda än förmiddagsflanörer): "Other factors possibly influencing the results were kept constant between conditions (no signs of other norm or rule violations, same weather conditions, and same period of the day)"

LeoB: och om man frågar en vuxen som just slängt ett papper på marken (eller röker i en busskur, eller...) om de tycker det är ok så får man oftast en utskällning. Är det kollektivt vansinne så blir vi i så fall knäppare när vi blir äldre... ;-)

Anonym sa...

Tänk så ägde det rum en stor konferens för poliser en av dagarna, så att många av de som passerade var poliser. Det skulle ju kunna snedvrida resultaten om man inte testar under många dagar.

Malin Sandström sa...

Anonym@7: alltså, även forskare har oftast någorlunda god koll på vad som pågår i deras hemstad - trots att stereotyperna säger motsatsen ;-)

Och för experimenten hade de som sagt observatörer på plats för att kolla hur folk betedde sig. De hade med stor sannolikhet märkt om det var en massa extra poliser eller liknande ute på gatorna...

Anonym sa...

Tank sa ar det vadret da som paverkar? kanske skraper man ner mindre de dagar det ar varmt och skont och det inte ar jobbigt att ga till papperskorgen?

Jag fornekar inte att det ar ett spannande resultat, men jag vill papeka att de vanliga statistiska testen bygger pa att varje individs beteende ar oberoende av andra. Om det inte ar sant, for att de paverkas av nagon gemensam dagsspecifik faktor, blir resultaten missvisande.

Och poangen med randomiserade experiment ar ju att man inte ska behova spekulera kring vilka faktorer som kan ha skiljt sig mellan grupperna.

Malin Sandström sa...

Anonym: eller så blir man latare av att det är varmt, och orkar inte gå till papperskorgen... ;-)

Nå, det bör inte ha påverkat - se mitt svar@6; de såg till att väderförhållandena var liknande mellan det ordnade och det oordnade förhållandet för att undvika den sortens påverkan.

Det är klart att de statistiska testerna kräver oberoende, men utifrån min läsning av artikeln tycker jag det verkar som om de vidtagit rimliga åtgärder för att försäkra sig om just det. Uppenbarligen ska det ha varit ett problem med de (få) tidigare studier som gjorts för att se om Broken Window Theory stämmer.