lördag, maj 07, 2005

Jag skulle egentligen ha blivit teoretisk fysiker...

... för då verkar man kunna ge sig på vilket (forsknings)område som helst - och bli publicerad! Eller vad sägs om de teoretiskt fysiker som vill förklara Europas sjunkande födelsetal med att folk beter sig som atomer i ett magnetiskt material - när magnetfältet omkring dem vrider sig vrider de sig också. Uppenbarligen är den tänkta analogin att när folk omkring dig ändrar åsikt ändrar du också åsikt av "det allmänna trycket".

De försökte visserligen _också_ att modellera den snabba ökningen av mobiltelefoninnehav under slutet 1990-talet och hur folk slutar att klappa händerna på konsert. Ganska binära fenomen (fast hur man handskas med folk som har en jobbmobil och en privatmobil ligger nog utanför den här typen av modellering). Men hur 17 översätter man födelsetal till ett binärt fall? Är inte en stor del av förklaringen att folk skaffar _färre_ barn, inte att de inte skaffar några alls? Hmm...

Inga kommentarer: