onsdag, juni 08, 2005

Gener påverkar kvinnans förmåga att få orgasm

En studie utförd på 4037 kvinnliga enäggs- och tvåäggstvillingar indikerar att en kvinnas förmåga att få orgasm när hon har sex beror till 34% på hennes gener - siffran stiger till 45% vid masturbation.
Studien bygger på frågeformulär som skickts ut till tvillingarna.

Siffrorna har tagits fram genom att jämföra enäggstvillingar (som har samma gener och samma uppväxtmiljö) med tvåäggstvillingar (som har olika gener men samma uppväxtmiljö), de större likheterna mellan enäggstvillingarna än mellan tvåäggstvillingarna antas bero på att de har samma gener.

Kommentarer:

Med 95% konfidensintervall är siffrorna 27-40% resp. 38-52% (det betyder att med 95% sannolikhet ligger den "riktiga" siffran nånstans i det angivna intervallet)

För det första får jag inte ihop matematiken. I abstract (sammanfattning, den enda del av artikeln som är tillgänglig för mig eftersom jag inte prenumererar på tidskriften) anges att det är 4037 kvinnor bestående av 683 monozygota and 714 dizygota tvillingpar. 2*683 + 2*714 = 2794. Totalt ingick 4037 kvinnor, så var är resten? Jag antar att det ingår en del trillingar och så, det är kanske det som är förklaringen?

För det andra slog mig tanken: är inaktiveringen av den andra X-kromosomen* lika för enäggstvillingar? Det är antagligen nåt som kräver en grundlig inläsning för att kunna svara detaljerat och helt säkert på, men 5 minuter med google ger indikationer att X-inaktiveringen är mer eller mindre olik mellan tvillingarna. Om någon gen på X-kromosomen påverkar kvinnans förmåga att få orgasm (det verkar inte helt osannolikt att så skulle vara fallet) håller således inte antagandet om att variationen beror på gener. Genernas inflytande skulle i så fall vara mindre än angett.

För det tredje är frågeformulär en svårkontrollerad metod (hur vet man att tvillingarna inte talat med varandra?).

Och för det fjärde visar denna metod inte om det är en direkt inverkan eller en indirekt inverkan. Stresskänslighet bör kunna påverka resultatet, t ex, och alla gener som påverkar stresskänslighet påverkar då resultatet.

Och till sist kan man konstatera att om man letar artiklar på Google News om just denna studie ser man att den fått ett väldigt stort genomslag - men vad som rapporteras och hur det tolkas verkar variera väldigt mycket mellan olika reportrar. I skrivande stund har jag hittat 125 artiklar, fler kommer säkert.

*kvinnor har som bekant två X-kromosomer. Den ena inaktiveras för att man inte ska få en "överdos" av X-relaterade gener. Det har dock visat sig att upp till 20% av generna på den tysta X-kromosomen inte alls är tysta - och hur många tysta gener det finns varierar starkt mellan olika kvinnor, vilket innebär att den genetiska variabiliteten är större.

Länkar
artikeln (abstract)
Nature News

Inga kommentarer: