fredag, juli 15, 2005

Fågelskit förgiftar Arktis sjöar

Vissa fågelsjöar i Arktis innehåller 10-60 gånger så mycket miljögifter - till exempel DDT och kvicksilver - som sina grannsjöar. Det säger en kanadensisk forskargrupp som har mätt gifthalter i sjöar i de kanadensiska delarna av Arktis. Orsaken tros vara att de fåglar som kommer till sjöarna själva har starkt förhöjda halter av gifter i sig och att dessa följer med fåglarnas avföring. På så vis uppstår lokala "hotspots" med starkt förhöjda giftnivåer - precis där de påverkar det lokala djurlivet mest.

Länk
Nature News

Inga kommentarer: