onsdag, juli 06, 2005

Vuxen övervikt största riskfaktorn för diabetes?

Det har - åtminstone i forskningsvärlden - rätt länge debatterats vilka riskfaktorerna är för diabetes, och hur viktiga de är i förhållande till varandra. Epidemiologisk forskning och djurstudier har bland annat visat att näringsbrist innan födseln och låg födelsevikt kan "omprogrammera" en persons metabolism och öka risken för diabetes senare i livet. Ny forskning utförd vid University of Newcastle-upon-Tyne ger nu vid handen att livsstilsval/övervikt i vuxen ålder är den mest inflytelserika faktorn (för diabetes typ II). Studien är en enkätstudie bland 412 personer i 50-årsåldern vars medicinska historia från födsel till 15-årsåldern är mycket väldokumenterad pga tidigare forskningsprojekt. Man fann att vikt var starkt kopplat till insulinresistans (ett förstadium till diabetes) och förklarade 22% av variationen för män, 34% av variationen för kvinnor - det vill säga att diabetes, statistiskt sett, till en femtedel (tredjedel) berodde på vikten hos försökspersonerna.

James Armitage, forskare vid Kings College London, påpekar dock att låg födelsevikt och liknande problem skulle kunna påverka hur mycket fett folk lägger på sig senare i livet. I så fall blir dessa faktorers inflytande naturligtvis större.

Länk
New Scientist

Inga kommentarer: