måndag, augusti 22, 2005

Även schimpanser vill vara normala

Att rätta sig efter kulturella normer är inte unikt för människan - även schimpanser rättar sig efter grupptrycket. Upptäckten var en "bieffekt" av ett forskningsprojekt som undersöker kulturspridning i grupper av schimpanser.

Att även apor har kultur - och sprider kultur till varandra - var förr kontroversiellt men är numer accepterat. Även mindre sociala ap-arter, som orangutanger, verkar ha innovation och kulturspridning.

Forskare som studerar kultur och dess spridning hos schimpanser lärde ett par högt rankade honor varsin teknik ("lyft" respektive "peta") för att hämta mat i ett system bestående av tuber. Andra schimpanser fick sedan studera den ena eller den andra schimpanshonan under en vecka när hon använde tekniken. Efter veckans slut fick de använda tekniken själva, och gjorde det utan större problem.

Det intressanta var att vissa apor på egen hand lyckades komma på också den andra tekniken och använda den - men de allra flesta slutade snart med det till förmån för den teknik som resten av gruppen använde. Den nivån av konformitet, att rätta sig så pass mycket efter hur gruppen gör, är något som tidigare bara förknippats med människan, säger dr Victoria Horner som är en av forskarna bakom studien.

Länkar
Science Daily
(om schimpanser som rättar sig efter normen)
Science Daily (om kultur hos orangutanger)

3 kommentarer:

Hans sa...

Man har ju visat att Homo Sapiens har benägenhet att vilja straffa den som gör fel (enligt rådande kultur) Det skulle vara intressant att veta om det finns några sådana tendenser hos apor också. Det är liksom att gå ett steg till. Utöver att vilja vara normal vill man också tvinga andra i gruppen att vara det.
Eller det kanske fungerar åt andra hållet: man beter sig normalt, efterom man annars utsätt för gruppens agressioner.

Joacim Persson sa...

Detta från artikeln i Science Daily låter konstigt:

The third group, which did not have the benefit of a local expert and was left to decipher the task on its own, was unsuccessful in retrieving food from the Pan-pipes.

Sedan:
A few members of each group independently discovered the alternative method for freeing food from the Pan-pipes

Kunde eller kunde inte den tredje gruppen få ut föda ur röret?

Det finns också ett dolt metodfel: Om schimpanskultur och schimpansgener har evolverats fram parallellt och kompletterar varandra, vad får man då veta från studier på schimpanser i fångenskap? Dessa djur har så att säga inte uppfostrats av schimpanser, utan av människor. Konformismen, i den mån det verkligen är konformism, kan alltså ha ett mänskligt ursprung. De studerade djuren hålls i fångenskap på djurparker, matas av människor och är väl därmed kanske inte så värst självständiga av sig.

Jag är sedan tidigare lite skeptisk till Frans de Waal. Han har knappast gjort några fätstudier alls på vilda schimpanser och drar emellanåt slutsatser (om såväl schimpanser som andra primater) som förefaller lite krystade; som om han försöker använda vetenskap för att "bevisa" vissa politiska idéer han har...

Malin Sandström sa...

Kunde eller kunde inte den tredje gruppen få ut föda ur röret?

Jag vill minnas, när jag läste artiklar och notiser i samband med etta, att jag någonstans såg att den tredje gruppen (kontrollgruppen) misslyckades med att få fram maten. Jag har dock förlagt länken sedan dess...

Intressant påpekande om metodfelet, för övrigt. Men ändrar det egentligen någonting, kvalitativt sett? Om schimpanser har möjlighet att "plocka upp" det relativt abstrakta beteendet kulturell konformism från att betrakta människor, har de inte då fortfarande en kapacitet för den sortens kulturellt beteende oavsett var den kommer ifrån? (i så fall skulle försöket snarare bevisa att det finns en sannolikhet för att konformism kunde ha uppstått på egen hand bland våra förfäder, inte att den faktiskt gjorde det).

Fast om man anser att det intressanta är att kultur uppstår "spontant" gör ju bara det att människor är inblandade i studien värdet på upptäckten tvivelaktigt, precis som du påpekar.