fredag, september 07, 2007

Brandsäkra ditt hus och rädda en skog

Brandsäkring av hus gör dubbel nytta; det minskar brandrisken både för själva huset och för omkringliggande skog. Det hävdar forskare som studerat potentiella brandrisker i USA, där hus på gränsen mellan stad och land utgör en tredjedel av all bebyggelse.

Sommaren är brandsäsong på många ställen i världen, och stora ekonomiska värden går upp i rök varje år. I USA spenderas rejäla mängder pengar på att försöka göra skogar mindre brandvänliga, till exempel genom att tunna ut dem och rensa bort brännbart material på marken. Men missar man att göra motsvarande åtgärder i bostadsområden nära skogarna kan rensandet vara lönlöst, enligt forskningsresultaten som publicerats i veckans nummer av Proceedings of the National Academy of Sciences.

Forskarna har använt en enkel model för brandspridning ihop med data angående bebyggelse och vegetation. Risken för brand påverkas starkt av hur tätt hus ligger och hur brandfarliga husen är, konstaterar de. Många områden i studien verkar ligga strax under en skarp gräns för brandfara, där små ändringar i flammabilitet kan ha kraftig inverkan på hur stor en brand blir.

Hus innehåller oftast betydligt mer brännbart material per yta än vad en skog gör, så det get större effekt att rikta in sig på hus än på den omkringliggande naturen. Brandsäkra ditt hus, och se till att även grannarna gör det, är således rekommendationen - speciellt i områden med högre brandrisk.

Som vaccinering, fast mot stora bränder. Rätt poänglöst om inte de flesta gör det.

Länkar
nyhetsrelease #1
nyhetsrelease #2
artikeln i PNAS (fritt tillgänglig)

Andra bloggar om: , , , ,

1 kommentar:

Anonym sa...

Hej Malin,
(och tack för din kommentar senast)
Intressant nyhet som vanligt, men jag tänker att det finns fler sidor av saken. Ingen kan förneka betydelsen av brandskydd efter sommarens nyheter från Grekland och tidigare erfarenheter från Indonesien t ex.
Men ekonomiska aspekter till trots - bränder är bra för den biologiska mångfalden. Kolla t ex in Mats Niklassons forskning på SLU. Ett citat om den svenska skogen:
...Idag brinner faktiskt väldigt små arealer, även om vissa bränder kan för oss människor upplevas stora som Tyresta 1999, Torsburgen 1992, Oskarshamn 1983 och andra bränder där 100-tals hektar brunnit av på en gång...

Men för skogen och dess invånare brinner det alltså väldigt lite jfrt med bara för 200 år sedan. Och många arter, fr a växter o insekter som lever i brändernas spår, är tillsammans med sina biotoper borta för alltid.
Keep up the good work
hälsar Tomas L, som upptäckt att det tar en väldig tid att blogga på ett meningsfullt sätt. Respekt till vetenskapsnytt!