söndag, september 23, 2007

Systematisk studie av medicinspam

Chansen att en beställd spam-produkt faktiskt blir levererad är ungefär en på tre, och kreditkortsnummer som lämnas till spammare verkar vara i rätt säkra händer. Det är två av resultaten i den första systematiska studien av medicin- och hälsospam, som publicerades i PLoS Medicine i veckan.

Spam är något som seriösa personer helst inte befattar sig med. Kanske är det orsaken till att medicin- och hälsorelaterade spam inte har undersökts speciellt mycket, vare sig av forskare eller myndigheter, trots att det rimligen är vanligt nog att räknas som en folkhälsofråga vid det här laget.

Peter Gernburd och Alejandro Jadad, forskare vid kanadensiska Centre for Global eHealth Innovation, bestämde sig för att studera hälsorelaterade spam när de inte kunde hitta en enda tidigare medicinsk studie i ämnet. Trots att det fanns svårigheter att få stöd från universitetsadministrationen och att flera av produkterna var sådant som det knappast är lätt eller vanligt att få forskningsstöd för; illegala substanser och sexhjälpmedel, till exempel.

"We approached and completed this project with trepidation. We knew that we would be interacting with organizations operating at the margins of the law or clearly outside it. [...] It was unsettling to order the products, not knowing whether we were contacting undercover law enforcement agents (to whom it would be difficult to explain the research nature of the project) or fronts for unscrupulous criminals who could abuse the financial information or even steal our identities", skriver de i artikeln.

Forskarna använde sig av tre emailkonton för studien; ett konto kopplat till en forskningsorganisation, ett kopplat till ett företag och ett "kontrollkonto" av ej angiven sort. Alla konton hade varit aktiva i minst sex månader innan datainsamlingen startade, och saknade spamfilter. Alla spam som mottogs under november 2006 samlades ihop, totalt 4153 stycken, eller 82% av den totala mängden mail. En knapp tredjedel bedömdes som hälsorelaterade spam - det vill säga, spam med erbjudanden som sades kunna påverka kognition, beteende eller känslomässigt tillstånd (mediciner, naturliga hälsoprodukter, utrustning eller professionella tjänster).

Alla fungerande länkar i hälsospam från den sista veckan analyserades närmare. Dessutom beställdes en produkt från varje unikt erbjudande (27 st), med kreditkortsbetalning och leverans till en postboxadress.
*Tretton av beställningarna behandlades inte; ingen kostnad drogs från kreditkortet i de fallen.
*I ett fall drogs betalning för en produkt som inte levererades, men det kan kanske vägas upp av...
*...den produkt som levererades utan att betalning drogs.
*Nio av beställningarna levererades, och det fanns ett halvår efter beställningen inga tecken på att kreditkortsnumren missbrukats.

Det är en betydligt högre andel lyckade försök än vad jag skulle ha gissat. Om det håller även för hälsospam att ungefär var fjortonde person beställt en produkt från ett spam (amerikanska siffror, Pew Internet and American Life Projects rapport 2003) så skulle åtminstone drygt var fyrtionde få hem medicin eller annat hälsorelaterat som beställts via spam. Nu lär det av språkmässiga skäl vara färre som nappar i Sverige och andra inte primärt engelsktalande land. Men med tanke på att spam knappast kommer att försvinna, snarare öka och bli mer mottagaranpassade, är det en siffra som manar till viss eftertanke.

De nitton unika erbjudandena hade tillsammans tagits emot 143 gånger, främst från USA, Kina och Kongo. Spammarnas mailadresser hade en halveringstid på ungefär två veckor; hälften av spamkontona var inaktiva efter den tiden. Länkarna i mailen hade även de en kort livslängd, med blott en fjärdedel fortfarande aktiva efter en månad.

Forskarna planerar att undersöka de medicinska produkter som levererades för att se om de är genuina.

De påpekar också att kanadensiska och amerikanska hälsomyndigheter verkar ha få riktlinjer när det gäller hälsospam. Och i Sverige? Svenska Läkemedelsverket verkar åtminstone vara medvetna om att problemet med internetförsäljning existerar, även om de inte specifikt nämner spam; de har en länk till en varningstext på sin förstasida och har även en artikelsamling med varningar. Inte för att det nödvändigtvis är effektivt, men någon där har åtminstone insett att internetförsäljning kan spela roll.

Länk
artikel i PLos Medicine (fritt tillgänglig)

Andra bloggar om: , , , , ,

Inga kommentarer: