tisdag, september 25, 2007

Ny snabb, enkel och billig metod kan möjliggöra rutintest för fågelinfluensa

Forskare från Singapore har utvecklat ett snabbt och potentiellt billig chip-baserad metod för att detektera fågelinfluensavirus (H5N1). Serieproduktion skulle kunna göra det tekniskt möjligt att masstesta för fågelinfluensa. Metoden beskrivs i Nature Medicine.

Testet tar inte mer än 28 minuter, och kräver inte dyr eller komplicerad utrustning. Provtagning sker med svabb ("tops"-liknande bomullspinne) i halsen. En liten droppe av vätskan från svabben läggs i skyddande mineralolja på chippet. Droppen styrs - med hjälp av en magnet och inblandade magnetiska partiklar - runt mellan stationer på chippet som motsvarar de vanliga laboratoriemetoderna. Chippet placeras på ett värmeelement med integrerad optik, och när testet är färdigt kan chippet slängas; på så vis är det lättare att undvika kontaminering.

Förutom chippet består prototypen av en "omhackad" cd-spelare; strömkällan för ström till utrustningen, spindelmotorn för att driva de vätskebaserade delarna av testet och optiken för att mäta (genom fluorescens).

Nuvarande test på marknaden tar ungefär fyra timmar, är mer tekniskt komplicerade och 20-50 gånger dyrare. Den förkortade testtiden, de låga tekniska kraven och det potentiellt låga priset för den nya metoden kan göra det möjligt att utföra masstest för fågelinfluensa - i riskzoner på landsbygden, eller kanske till och med på strategiskt utvalda flygplatser*. Det som krävs är masstillverkning av chippen, för att få ner priset. Eftersom tidig upptäckt är så gott som det enda som kan hjälpa oss att stoppa en eventuell epidemi (förutom ett billigt och tåligt vaccin) lär motivationen att serietillverka vara rätt stark.

Metoden beskrivs i en artikel som kommer publiceras i Nature Medicine (och nu finns online).

Länkar
nyhetsrelease
artikeln (Nature Medicine, kräver pren.)

Andra bloggar om: , , , ,

*jag kan definitivt tänka mig scenarion - till exempel vid en situation som liknar den vi hade med SARS för ett par år sedan, med en sinnesstämning som på flera håll gränsade till panik - där det skulle kunna bli ett krav på att testa sig för fågelinfluensa för att få flyga, alternativt för att få komma in i ett land.

Inga kommentarer: