fredag, februari 09, 2007

Magsårsbakterien - en fripassagerare med lång historia

Människan emigrerade inte ensam ut ur Afrika. Med sig hade hon en fripassagerare; magsårsbakterien. En forskningsgrupp från Max-Planckinstitutet för infektionsbiologi har samlat 532 stammar av magsårsbakterier från 51 olika etniska grupper, och hittat ett enkelt samband: bakteriernas gener blir mer lika ju längre bort från östra Afrika de kommer. Resultatet publicerades på Natures webbsida den 7/2.

Magsårsbakterien Helicobacter pylori lever inuti ungefär hälften av alla människor på jorden, och är över 58000 år gammal. Den ökar risken för magsår och magcancer. Åtminstone är det 58000 år sedan den spreds ut ur Afrika, säger forskarna, baserat på genetisk analys av bakterieproverna de tagit. Resultatet ger stöd till de forskare som hävdar att människans uttåg ur Afrika skedde förhållandevis "nyligen" - för runt 60000 år sedan.

Fram tills relativt nyligen var H. pylori bara en av väldigt många andra magbakterier. Hade det inte varit för Nobelpristagarna Barry Marshal och Robin Warren, så hade magsår kanske fortfarande ansetts vara en livsstilssjukdom som berodde på för mycket stress. En av vändpunkterna i vår förståelse kom när Barry Marshal frivilligt infekterade sig själv med  H. pylori, blev fruktansvärt sjuk i gastrit (magsäcksinflammation) - och botade sig själv med antibiotika. BBC har en artikel om det (ny sedan onsdagen), där de också påpekar att det är många grundläggande medicinska genombrott från forskare som använt sig själva som försökspersoner.

Länkar
Science Now
artikeln i Nature (pren. krävs)
BBC-artikeln om Barry Marshal (och andra självexperimenterande forskare).

Andra bloggar om: forskning,vetenskap, medicin, historia, magsår

Inga kommentarer: