måndag, februari 19, 2007

Stress - den stora utjämnaren

Bättre arbetsminne ger många fördelar, till exempel ökad problemlösningsförmåga. Men i en pressad situation försvinner en stor del av försprånget - den extra förmågan "äts upp" av stress. Studien presenterades av psykologen Sian Beilock vid AAAS årsmöte i San Francisco.
 
Högre arbetsminneskapacitet innebär, enkelt sagt, en ökad förmåga att hålla information "i huvudet" och använda den på olika vis. Det är kopplat till förmågor som läsförståelse, problemlösning och IQ. Högpresterande personer tenderar också att ha bättre arbetsminne, och de drar nytta av det: de tenderar att använda sig av strategier som kräver mer arbetsminne.
 
Problemet är att arbetsminne är stresskänsligt. Och många test av prestationsförmåga - tentor, prov, intervjuer - är stressiga situationer. Beilock utsatte sina försökspersoner för en stressig situation i form av ett krångligt matteprov under press. Hon kunde då se att de försökspersoner som tidigare konstaterats ha hög arbetsminneskapacitet i stor utsträckning bytte arbetssätt -  de började använda sig av genvägar som gissningar och uppskattningar, strategier som i vanliga fall mest används av lågpresterande personer. Testet visade att personer med hög kapacitet sjönk till samma förmåga som personer med låg kapacitet, medan personer med låg kapacitet påverkades mycket mindre.
 
Stress gör dig alltså dum. Särskilt om du var smart till att börja med.
 
Länk
 

Inga kommentarer: