onsdag, augusti 08, 2007

8 miljoner år gamla bakterier - vid liv, men bara knappt

Nature News, BBC och vetenskapsradion mfl rapporterar om riktigt gamla bakterier infrusna i antarktisk is. Mikrobiologer tog en serie prover som var mellan 100000 och 8 miljoner år gamla - och hittade livsdugliga bakterier.

De yngsta bakterierna och äldsta bakterierna tinades upp och fick föröka sig. de yngsta klarade sig bra. De riktigt gamla bakterierna var däremot vid rätt dålig hälsa - de förökade sig långsamt och hade kraftigt skadat DNA. Sannolikt beror det på att DNA skadas av kosmisk strålning, och riktigt gammalt DNA som deras hinner följaktligen bli rätt illa tilltygat. Baserat på proverna räknade forskarna ut en "halveringstid" för DNA på cirka 1,1 miljoner år - det är den tid som går åt för att längden på DNA-fragment i isen ska halveras.

Detaljerna ska publiceras i tidskriften PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Fyndet har två intressanta implikationer; den ena är att gamla bakterier som legat infrusna kan vakna till liv igen efter en istid. Den andra är att nutida bakterier på så vis kan få tillgång till en mängd gamla bakteriegener när is i deras närhet smälter - bakterier kan ju som bekant överföra gener direkt mellan varandra (så kallad lateral genöverföring). Ju äldre is som smälter, desto äldre är generna som blir tillgängliga - iallafall upp till den punkt där bakterierna som tinas upp är för gamla och skadade för att överleva.

Forskarna bakom studien (med mikrobiologen Kay Bidle i spetsen) hävdar att deras fynd talar emot teorin om att liv kan ha kommit till jorden med kometer. Det motsägs dock av en astrobiolog (Richard Hoover, NASA) som Nature News talat med.

Länkar
Nature News
Science Now
BBC News
New Scientist
Vetenskapsradion

Andra bloggar om: , , ,

Inga kommentarer: