måndag, augusti 27, 2007

Registrerat "broderskap" - en 600 år gammal föregångare till registrerat partnerskap

Borgerliga äktenskap mellan två personer av samma kön förekom redan för 600 år sedan i Frankrike, hävdar historikern Allan Tulchin.

Tulchin har studerat så kallade "affrèrements", juridiska kontrakt om "broderskap" som till stor del liknade samtidens äktenskapskontrakt. De hade sitt ursprung i situationer där två bröder fortsatte leva ihop efter föräldrarnas bortgång, men användes för många andra familjesituationer - inkluderat unioner mellan två ensamstående män som inte var besläktade. De nyblivna "bröderna" lovade att leva tillsammans och dela 'un pain, un vin, et une bourse' - ett bröd, ett vin och en börs.

Tulchin beskriver det såhär (ur nyhetsreleasen, min översättning): "Allt parterna ägde blev vanligtvis gemensamma ägodelar, och inte sällan blev de även varandras lagliga arvingar. De vittnade ofta om att de ingick kontraktet på grund av sin tillgivenhet för varandra. Precis som andra kontrakt, undertecknades affrèrements inför en notarie och vittnen - ofta "brödernas" vänner."

Förutom själva kontrakten studerade Tulchin även andra dokument (inkluderat gravstenar) för att försöka klarlägga om vissa av broderskapen mellan två obesläktade män var en formalisering av en samkönad kärleksrelation. "Jag misstänker att vissa av dessa relationer var sexuella, medan andra kanske inte var det. Det är omöjligt att bevisa om det ena eller andra gäller, och sannolikt också irrelevant för att förstå vad de tänkte. De älskade varandra, och samhället accepterade det. [...]", säger Tulchin.

"Broderskapens" blotta existens visar att det skedde ett radikalt attitydskifte mellan femtonhundratalet och uppkomsten av nittonhundratalets moderna antihomosexuella lagstiftning, är hans slutsats. Studien publiceras i septembernumret av Journal of Modern History (ej tillgängligt ännu), och verkar delvis ha baserats på arbete och dokument från Tulchins doktorsavhandling.

Länkar
nyhetsrelease
Journal of Modern History

Andra bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: