söndag, februari 11, 2007

Varför denna märkliga inställning till GMO, Greenpeace?

Forskarbloggens Jens Sundström skriver om något jag länge har retat mig på: Greenpeace's märkliga inställning till genmodifierade grödor och djur. Rent taktiskt är det en bra symbolfråga, påpekar han, men ur miljösynpunkt är det ett konstigt val.

Och jag håller med. Precis som Jens Sundström hade jag Greenpeace som hjältar när jag var yngre, men deras envisa upprepande av budskapet att GMO är ont, ont, ont gör att glorian börjar hamna mer än lovligt på sned. Eller, som Jens säger:

"När jag nu efter dryga 15 års universitets, doktorand och postdoktorala studier äntligen har tillräckligt med kunskap finner jag, ironiskt nog, att bland det bästa jag kan göra för miljön är att argumentera mot Greenpeace i organisationens huvudfråga."

En bättre satsning vore, som Sten Stymne påpekar i kommentarerna till Jens inlägg, att opponera sig mot de multinationella företagens strypgrepp om tekniken och patenten.

8 kommentarer:

Tore Kullgren sa...

Om man vill vara fräck så kan man kalla villkorslöst motstånd mot GMO för nord-imperialism.

Vi som lever i länder där fetma är ett folkhälsoproblem och jordbrukssubventioner ger överproduktion har lätt att tacka nej. Men har de frågat bönderna i Afrika om de är beredda att avstå från den nya tekniken?

gts sa...

Det enda, men stora problemet med GMO heter "Monsanto". Så problemt är är inte på det biologiska planet, utan på ett slags imperialistiskt plan.

Annars har vi ju exempel på forna tiders GMO, så kallad växtförädling. Tack vare den har en grupp gräsarter tillåtis breda ut sig över jordens bästa marker, med jättelika monokulturer, jordförstöring som resultat. Och genom dess fröns hållbarhet, transporterbarhet och ätlighet har det möjliggjort extensiv krigföring. Värre än så kan det väl ändå inte bli?

Anonym sa...

GMO hanldar inte om att rädda tredje världen, eller ens försöka. GMO är I-ländernas sätt att än en gång tjäna pengar. massföretag som genom att manipulera arvsmassan kan odla fram tomater som inte ruttnar, laxar som växer sig snabbare. allt för att tjäna pengar.

vi skiter beviserligen i tredje världen. vi skiter i afrika och barnen med uppsvälda magar. vi skiter i barnen som jobbar istället för att skaffa sig en utbildning.
vi lättar vårat samvete genom meningslösa donationer. hundra kronor till röda korset och plötsligt är vi glada svensken, den givmilda svensken som delar med sig.

lösningen till fattigdom och svält ligger inte i GMO. vi, I-länderna, har resuser att hjälpa tredje världen. vi kan, men vägrar.
-profit fram för allt!

Malin Sandström sa...

Anonym: Jag kan förstå - på sätt och vis - din bitterhet, men jag anser att man bör skilja på tekniken och vad den används till/av vem.

Visst, det går sannolikt att genmodifiera fram tomater som ruttnar långsammare (jag har ingen aning om ifall någon gjort just det). Men är det dåligt i sig? Vi korsar ju ändå fram andra "industriellt lämpliga" egenskaper hos de flesta kommersiella grödor. Om det däremot används för att kunna göra längre transporter av grödorna kan det vara dåligt. Men också bra; om det innebär att samma tomater kan fraktas med till exempel containerbåt istället för flyg sparar miljön en hel del. (Själv är jag inte särskilt förtjust i att mat fraktas över långa sträckor; men folk köper den likväl och då är det bättre att transporterna är så energisnåla som möjligt).

Att flera GMO-grödor säjs och marknadsförs på etiskt tveksamma sätt betyder inte att tekniken i sig är ond. Och jag skulle tro att den U-världsbonde som rejält kan dra ner på dyr och livsfarlig besprutning av sina grödor och trots det få en bättre skörd faktiskt inte är helt missnöjd.

Ta översvämningståligt ris, till exempel (lyckad framtagning av sådana sorter rapporterades i somras). Främst för att i-världen ska tjäna pengar, eller för att miljontals bönder ska slippa svälta när vädret inte samarbetar?

Anonym sa...

GenModifierade Organismer (GMO) påstås ha en gen modifierad men stämmer det?

När jag läste Seeds of Deception framgick dels modifieringsprocessens slumper och ett tjugotal föråldrade antaganden som legat till grund för GMO-hanteringen.

Genom att sprida potatisen Amflora blir lokalhonung värdelös eftersom den är kontaminerad med GMO-pollen.

Monsanto med dotterbolag tar patent på gensekvenser och kräver att odlare köper deras varor och bekämpingsmedel. När Monsantos rapsfrön sprids till ekologiska odlare i Canada över fältgränserna stämmer Monsanto odlarna för olaga bruk av patenterad växt. Detta trots att fröna blåst in från grannen.

Ska Amflora-odlarna knipsa av blommorna innan Amflora-pollen sprids för vinden till nya mutationer?

Inom EU kan 0,9% av livsmedlet bestå av Amflora-potatis utan att märkas upp för konsumenten. Ditt nästa potatischips kan vara en Amflora-plugg friterad i olja från GMO-raps.

Det är bara en tidsfråga innan EU har samma problem med potatismutationer som Mexico med majsmutationer.

Argument om att GMO-potatisen Amflora är bra för svältande i U-länder undanbedes. De har nog med problem från BT-bomull, BT-majs, BT-raps och annat som förstör inälvor.

Malin Sandström sa...

Anonym: du har många påståenden och få riktiga källor. Källhänvisningar?

Om du baserar all din kunskap inom området på Seeds of Deception och "institutet" bakom ska du veta att de inte är särskilt neutrala källor - de har en klar agenda som de driver starkt.

Anonym sa...

Malin, Grattis till doktorshatten. Det är en prestation att respektera. Att automatisera en näsa för luktavkänning av mat finns det kanske behov av inom livsmedelsindustrins fabriker. Du kan säkert redogöra för var dina forskningspengar och inkomster kommer från när det behövs.

Ditt korta svar i dubbla upplagor väcker dock en del frågor hos mig som läsare. Och som en liten observation kanske du kan ta bort ett av dina identiska svar med samma tidsstämpel. Vem vet vad som gick fel i morse när det dubblerades.


Anonym: du har många påståenden och få riktiga källor. Källhänvisningar?

* Kan du ange de få riktiga källorna du har sett i mitt tidigare inlägg? Då kan jag komplettera med de källor du anser vara oriktiga i samtalet.

* Källhänvisningar kommer när du har förtydligat dig enligt ovan.


Om du baserar all din kunskap inom området på Seeds of Deception och "institutet" bakom ska du veta att de inte är särskilt neutrala källor - de har en klar agenda som de driver starkt.

Även jag inte baserar all min kunskap inom området på boken
Seeds of Deception
Exposing Industry and Government Lies about the Safety
of the Genetically Engineered Foods You're Eating
by Jeffrey M. Smith

Paperback edition, 6& printing
Copyright 2003 Jeffrey M. Smith
ISBN: 0-9729665-8-7


kan du förmodligen upplysa mig och övriga läsare vilket institut som står bakom boken och varför dessa källor inte skulle vara mer neutrala än de industristyrda forskningsresultaten som påstås driva agendan mot försiktighetsprincipen.

Det är rimligt att anta att även du driver en agenda och använder förförståelse för att radera information som inte passar in i din mall.

Men jag kan ha fel i föregående påstående och du kanske är helt neutral och vet hur du ska värdera de som inte sponsrar matforum.nu eller betalar notan för forskning inom i jämförelse med de som vill välja bort GMO från sin föda.

Sedan om styrkan i starkt driven agenda kommer från saklighet eller från viljan att få tillgång till rådata, avbrutna forskningsprojekt eller att forskare inom potatis som Arpad Pusztai, Ph.D. fått sina resultat erkända om inälvskador på försöksdjur orsakade av GMO-potatis är en annan fråga att ta ställning till senare.

Det som är märkligt nu är om samma potatis som stoppades då, nu har blivit ofarlig. Slutsatsen skulle kunna vara att det är försöksmetoden som blivit sämre för att få fram mindre skador. En försämring är att till exempel endast testa på vuxna försöksdjur. Men jag avvaktar revisionen av testerna.

Är det rimligt att anta att du redan känner till Livsmedelsverket?
Om en konventionell produkt innehåller inblandning av en GMO som är oavsiktlig eller tekniskt oundviklig, och om inblandningen av GMO understiger 0,9 procent behöver produkten inte märkas. Avsiktlig användning av GMO ska, liksom tidigare, alltid deklareras.

Som finnns att läsa på
http://www.slv.se/sv/grupp1/Markning-av-mat/Genmodifierad-mat-GMO/Regler-for-GMO/

Med facit i hand har bland annat Monsanto med dotterbolag visat sig hantera sin forskning bedrägligt. Detta gör att trovärdigheten hos Monsanto/Searls är låg. Vilket leder till att deras presenterade resultat behöver backas upp med rådata för verifiering.

Eftersom du inte har bemött mina påstående på annat sätt än att löst misstänkliggöra källor kanske du skulle byta mediataktik och fråga din uppdragsgivare hur du ska blogga vidare eller ignorera källan.

Malin Sandström sa...

Anonym: längre svar kommer senare.

Angående min kommentar om källor/källhänvisningar vill jag bara tillägga att det är min *generella* princip att be de som kommer med mycket faktauppgifter att ge en otvetydig källa - jag vill ju att vi dels ska diskutera utifrån samma grunder, dels att bloggen ska fungera som källa (om än sekundär) för andra som hittar dit i framtiden. Det var alltså inte riktat till dig som något slags attack, inte heller aett misstänkliggörande av din källor. Med riktig källa/källhänvisning menar jag den internationellt vedertagna standarden (författarnamn, år, rapportens/tidskriftens namn, titel på rapport/artikel - gärna också sidnummer eller DOI. För webbsidor även med URL och senaste datum man besökte sidan). Detta har enbart med spårbarhet att göra, så att andra kan veta exakt var informationen hittas, och har inget att göra med källans innehåll eller seriositet. Kan man lägga en hyperlänk till dokumentet/källan är det bra.

För ett vetenskapligt mätbart område som riskanalys av GMO, där ett stort antal publikationer finns, förväntar jag mig också att den som hävdar en ståndpunkt som sanning förhåller sig till forskning genom att citera/diskutera forskningsartiklar.